Avaluació dels habitatges amb serveis per a persones grans

Els habitatges amb serveis són pisos de lloguer de l’Institut Municipal de l‘Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) adreçats a persones de 65 anys o més, en situació econòmica desafavorida. Els objectius generals dels pisos amb serveis són oferir a les persones grans de la ciutat de Barcelona un habitatge adaptat, segur, confortable i integrat en la comunitat, que compti amb el suport necessari. Disposen de serveis de consergeria, teleassistència, suport a la neteja i suport personal.

L’avaluació consisteix en un disseny quasi-experimental pre-post (amb grup de comparació) amb metodologia mixta. L’avaluació analitza, entre altres, l’impacte en la salut i la qualitat de vida de les persones grans usuàries d’aquest tipus d’habitatge.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació dels habitatges amb serveis per a persones grans

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions