Avaluació de la Llei de Barris (intervencions regeneració urbana)

La Llei de Barris té com a objectiu revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat de Barcelona. Va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2004 i afectava sobretot a la regeneració de barris amb més deficiències.

Es va avaluar mitjançant un disseny quasi-experimental en que es comparaven barris afectats per la llei de barris amb barris en els que no s’havia intervingut.. Es va mesurar la reducció de les desigualtats en salut, en termes de salut percebuda i salut mental, mitjançant qüestionari.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

 

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions