Avaluació del Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-22

El Pla de Salut Mental de la ciutat de Barcelona (2016-2022) és una eina definida en 4 línies estratègiques al voltant de la promoció del benestar mental, atenció als trastorns mentals, lluita contra l’estigma i governança del pla.

S’està portant a terme una avaluació de procés de les diferents accions del Pla, així com una avaluació de resultats de tres accions seleccionades: la Xarxa Sense Gravetat, els programes de lleure saludable i la Taula de salut mental de Sant Andreu. Les avaluacions de resultats inclouen la utilització de dissenys no experimentals i metodologies qualitatives i quantitatives. Entre les variables estudiades es troben el benestar emocional, habilitats socials, autoestima, qualitat de vida, xarxa social, noves aliances de treball en xarxa entre serveis de salut mental, noves intervencions en l’àmbit de la salut mental.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació del Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-22

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions