Avaluació del Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-22

El Pla de Salut Mental de la ciutat de Barcelona (2016-2022) és una eina definida en 4 línies estratègiques al voltant de la promoció del benestar mental, atenció als trastorns mentals, lluita contra l’estigma i governança del pla.

S’està portant a terme una avaluació de procés de les diferents accions del Pla, així com una avaluació de resultats de 5 accions seleccionades: la Xarxa Sense Gravetat, el Konsulta’m, els programes de lleure saludable, la Taula de salut mental de Sant Andreu i el telèfon de prevenció del suïcidi. Les avaluacions de resultats inclouen la utilització de dissenys no experimentals i metodologies qualitatives i quantitatives. Entre les variables estudiades es troben el benestar emocional, habilitats socials, autoestima, qualitat de vida, xarxa social, noves aliances de treball en xarxa entre serveis de salut mental i noves intervencions en l’àmbit de la salut mental.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació del Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-22

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions