Avaluació del programa POIBA

El projecte POIBA té com a objectiu avaluar l’efectivitat d’una intervenció per prevenir el sobrepès i l’obesitat entre escolars de 8 a 12 anys, contemplant la perspectiva de desigualtat social i de gènere. Es va dissenyar la intervenció “Creixem Sans” i una de reforç d’aquesta, el “Creixem més sans”, adreçats a millorar els hàbits alimentaris, augmentar la pràctica d’activitat física, reduir les hores de visionat de pantalles i augmentar les hores de son dels escolars.

Per analitzar l’efecte de la intervenció en els hàbits de salut dels participants, es va realitzar una avaluació de resultats amb un disseny quasi-experimental pre-post amb grup comparació. Es van mesurar, entre d’altres, la conducta alimentària, la pràctica d’activitat física i el sedentarisme, i l’estat ponderal basat en l’Índex de Massa Corporal i en greix corporal (plec cutani).

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. El programa POIBA és una intervenció preventiva de l’obesitat infantil en escolars de 9 a 10 anys a la ciutat de Barcelona. Els principals resultats de l’avaluació són: el programa va evitat un de cada tres nous casos d’obesitat infantil en infants de 9-10 anys, en les escoles en que el programa es va fer millor es van evitar un de cada dos nous casos d’obesitat, i la intervenció va se més efectiva en nens i especialment a expenses de l’activitat física.Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/poiba

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions