Avaluació dels programes de lleure saludable

Els programes de lleure saludable Impuls Jove, Jo+Ve i Fem Lleure a la Trini, desenvolupats en el marc del Pla de Salut Mental de Barcelona (2016-2022), són projectes social comunitaris que promocionen l’oci saludable, la inserció laboral i la salut emocional de les persones joves a través de la implementació d’activitats, alternatives recreatives saludables, en el temps lliure. La població diana són adolescents i persones joves dels barris del Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau i la Trinitat Vella.

L’avaluació es va fer a partir d’un estudi pre-post intervenció. Algunes de les variables que s’han estudiat són la salut auto-percebuda, el benestar emocional, l’autoestima, la xarxa social i habilitats socials i la situació ocupacional. Aquestes es van mesurar mitjançant qüestionari i també mitjançant grups de discussió.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions