Avaluació del programa Protegim les Escoles

Protegim les escoles és un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que pretén millorar els entorns escolars perquè siguin espais amb menys vehicles, menys contaminació ambiental, i siguin més saludables i agradables per la comunitat educativa i el veïnat. El programa també pretén que els nous entorns escolars ofereixin més oportunitats de joc pels infants i d’un major temps d’estada i socialització de l’alumnat i les famílies.

L’avaluació consisteix un estudi quasi-experimental (amb grup de comparació) pre-post. Entre les variables estudiades es troben l’ús i temps d’estada, el joc fortuït, la interacció social de les famílies,  la satisfacció amb la intervenció, i a nivell de contaminació ambiental, les concentracions (µg/m3) de NO2, PM10 i Black Carbon.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions