Avaluació dels refugis climàtics a les escoles

Refugis Climàtics a les escoles és un projecte innovador liderat per l’Ajuntament de Barcelona i que compta amb finançament de la Comissió Europea. L’objectiu és convertir 11 escoles d’educació primària, que són vulnerables a la calor, en refugis climàtics oberts a tota la ciutadania implementant solucions tradicionals contra la calor als edificis i transformant els patis amb la introducció de vegetació, espais d’ombra i punts d’aigua.

L’avaluació consisteix en un disseny quasi-experimental (amb grup de comparació) pre-post, en el que s’ha mesurat  l’impacte de la transformació en la salut, el benestar, l’activitat física, i conscienciació sobre el canvi climàtic de l’alumnat i el professorat, així com l’ús del pati i les condicions ambientals a l’interior de l’escola. Per això, s’ha utilitzat metodologia quantitativa i qualitativa.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació dels refugis climàtics a les escoles

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions