Avaluació del programa REPTES

El programa REPTES és un programa de prevenció selectiva del consum de cànnabis i alcohol que pretén intervenir en joves en situació de vulnerabilitat.

Es va dur a terme una avaluació de procés i una avaluació de resultats amb un disseny quasi-experimental pre-post. Es van mesurar, mitjançant qüestionari, consum de cànnabis, consum d’alcohol, canvis en els coneixements i creences sobre el cànnabis i l’alcohol, canvis en determintats factors de personalitat (com impulsivitat o cerca de sensacions), canvis en l’autoeficàcia i canvis en habilitats.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació del programa REPTES

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions