Avaluació de les Superilles

El model Superilles consisteix a reorganitzar la ciutat invertint la distribució entre l’espai públic dels/les ciutadans/es i l’espai públic que ocupen els vehicles. Aquest model busca millorar les condicions ambientals i la qualitat de vida de les persones a partir de la pacificació d’espais i guanyar vies per l’activitat ciutadana.

L’impacte de les Superilles en les condicions ambientals i la qualitat de vida de les persones es va avaluar mitjançant un estudi no experimental pre-post. Es van mesurar paràmetres de salut mental, salut percebuda, qualitat de la son, activitat física, suport social i contaminació de l’aire.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. Les superilles són un conjunt d’intervencions per disminuir el trànsit i recuperar l'espai públic pels vianants. Els principals resultats de l'avaluació són: el 89% dels homes i el 94% de les dones, observats en diferents moments, estaven caminant; s’han reduït un 33% els nivells de NO2 a la cruïlla intervinguda i s'ha valorat globalment amb una puntuació entre un 8 i un 10. Es mostren també algunes declaracions: “Als vianants ens ha aportat una experiència més tranquil·la i segura”, “Valorem la reforma del voltant del mercat de manera molt positiva” i “Ha comportat una disminució del soroll i la contaminació”. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/superilles

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions