Avaluació del programa Transformem els patis

Transformem els patis és un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que pretén millorar l’espai d’esbarjo i de joc de les escoles perquè esdevingui més naturalitzat, fomentar  dinàmiques i relacions més  igualitàries a partir de la diversificació del joc, i promoure els usos comunitaris com a equipament de barri.

En una primera etapa es va realitzar una avaluació pilot post amb grup de comparació, per després duu a terme l’avaluació amb un estudi pre-post intervenció. En ambdues avaluacions s’ha analitzat l’impacte de la transformació dels patis en l’ús del pati i de l’equipament, el tipus de joc, el nivell d’activitat física, les relacions i interaccions físiques i verbals entre l’alumnat

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació del programa Transformem els patis

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions