Avaluació de la Xarxa Sense Gravetat

Xarxa Sense Gravetat és un programa emmarcat en el Pla de Salut Mental de Barcelona (2016-2022) i coordinat per l’Associació Ràdio Nikosia. Està dirigit a la promoció de la inclusió social i a l’exercici de l’autonomia personal i social de les persones amb patiment mental o diversitat funcional, així com a la lluita contra l’estigmatització d’aquestes persones. La xarxa organitza tallers oberts que funcionen com a espais de trobada, producció artística i intercanvi d’experiències, realitzats en equipaments municipals de proximitat.

A partir d’un estudi post qualitatiu, que combina diverses metodologies qualitatives, l’avaluació analitzava l’impacte dels tallers i les activitats de la xarxa en la salut i la qualitat de vida (per ex., autonomia, millora de l’autoestigma i el desenvolupament personal) de les persones amb problemes de salut mental i diversitat funcional.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions