Avaluació del programa “XKPTS”

El programa “XKPTS” és un programa de prevenció del consum de cànnabis en adolescents escolarizats (14-15 anys) de la ciutat de Barcelona

Es va portar a terme una avaluació de procés i una avaluació de resultats, mitjançant un disseny quasi-experimental pre-post amb grup de comparació. Es van mesurar, mitjançant qüestionari, diferents variables relacionades amb el consum de cànnabis.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació.El XKPTS és un programa de prevenció del consum de cànnabis en adolescents escolaritzats (14-15 anys). Els principals resultats de l’avaluació són: el programa evita que un de cada tres joves que prova el cànnabis es converteix en consumidor habitual, en aules on el programa es va fer millor, l’efecte va ser més gran, i la implicació de les famílies en el programa va ser molt elevada.Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/xkpts

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions