Avaluació de les zones avançades per motocicletes i ciclomotors (ZAM)

Per tal d’afavorir la mobilitat dels vehicles de dues rodes a motor, el novembre de 2009 a Barcelona es van adoptar 35 cruïlles per disposar d’una zona avançada davant dels semàfors per a motocicletes i ciclomotors (ZAM) (fase I) i l’any 2010 se’n van adaptar 16 més (fase II).

Es va dur a terme una avaluació de l’efectivitat de les zones ZAM per motocicletes i ciclomotors per evitar col·lisions. Es va dissenyar un estudi quasi-experimental pre-post amb grup comparació on es va mesurar, entre d’altres, el nombre de col·lisions de trànsit amb víctimes, nombre de persones lesionades i el número de col·lisions de motocicletes.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació de les zones avançades per motocicletes i ciclomotors (ZAM)

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions