L'Observatori

Què és

L’Observatori de salut i impacte de polítiques (OBSIP) és una eina que permet fer un seguiment: (1) de l’estat de la salut a la ciutat i de les desigualtats existents entre barris i grups socials i (2) de l’impacte en salut de determinades polítiques dutes a terme per l’Ajuntament.

Ofereix a la ciutadania i als professionals informació sobre l’estat de salut de la població i els factors socials que la determinen utilitzant una bateria d’indicadors clau i analitzant les seves diferències segons els barris i districtes i diferents grups socials, al llarg del temps. També inclou un repositori d’avaluacions de polítiques públiques implementades des de l’Ajuntament, el qual ha de permetre identificar quines són les que tenen major potencial per reduir les desigualtats socials en salut.

Aquesta eina ha estat impulsada per la Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. És una de les accions incloses a la Mesura de Govern d’Acció Conjunta per la Reducció de les Desigualtats Socials en Salut presentada l’any 2015 amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials en salut a la ciutat. Pretén ser una manera de fomentar la transparència i l’auditoria de les polítiques públiques.

Compartiu aquest contingut