Convocatòria de subvencions per a l’arranjament de centres de culte de Barcelona

Convocatòria de subvencions per a l’arranjament de centres de culte de Barcelona

Avui, 26 de juny, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la convocatòria de subvencions per l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses.

ELS CENTRES DE CULTE PREEXISTENTS DE BARCELONA TENEN TEMPS FINS AL 22 D’OCTUBRE PER ADAPTAR-SE A LA NORMATIVA:

El 22 d’octubre de 2020 acaba el nou termini perquè els centres de culte preexistents facin les adaptacions necessàries per garantir la seguretat i la higiene de les instal·lacions i evitar molèsties a terceres persones.

Aquestes mesures afecten únicament els centres de culte de Barcelona creats abans de l’agost del 2010, en què es va aprovar la Llei de centres de culte. Es tracta del text que estableix l’obligatorietat de complir unes determinades condicions materials i tècniques que consisteixen en la certificació de la solidesa de l’estructura de l’edifici, la provisió d’extintors i la previsió de sortides d’evacuació suficients. Els titulars dels centres hauran de comunicar a l’Ajuntament que ja compleixen els requisits esmentats.

El termini per adaptar-s’hi acabava inicialment l’11 d’agost de 2020, però amb l’estat d’alarma s’ha ajornat fins al 22 d’octubre de 2020 (Barcelona). Pel que fa a la resta de centres de culte oberts després de l’agost del 2010, aquest nou termini no canvia res perquè ja estan subjectes al compliment de les condicions establertes a partir de l’entrada en vigor del reglament.

Els centres de culte de Barcelona anteriors a 2010 que no es regularitzin abans del 22 d’octubre de 2020, es veuran obligats a complir les mateixes condicions que els centres de culte nous, que són molt més exigents i que poden suposar que calgui fer obres importants als locals.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ADEQUACIÓ I ARRANJAMENT DE CENTRES DE CULTE (BARCELONA):

A aquesta convocatòria es poden presentar els centres preexistents i els centres de nova creació (posteriors a l’agost del 2010). S’exclouen els llocs de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris. També queden exclosos els locals de propietat municipal o d’altres administracions.

Seran projectes subvencionables aquells que tinguin com a objectiu la realització d’obres menors incloses a l’article 3.3, 3.4 i 3.5, de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (pàgina 12 a 14), per a l’arranjament i adequació de locals ubicats al terme municipal de Barcelona destinats a centres de culte, conforme a les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

El termini de presentació és del 29 de juny al 24 de juliol de 2020, i se subvencionaran les obres executades entre l’1 d’abril de 2019 i el  31 de març de 2021.

  • Consulteu-ne la convocatòria aquí
  • Per a més informació i documents a presentar, aquí
  • Presentació telemàtica aquí

SESSIONS INFORMATIVES:

Des de l’OAR s’han organitzat dues sessions informatives telemàtiques sobre aquesta convocatòria.

  • Dimecres, 1 de juliol, a les 17.30 hores
  • Dijous, 9 de juliol, a les 11.00 hores

Cal inscripció prèvia a oar@bcn.cat, facilitant:

  • Dia de la sessió informativa
  • Entitat/comunitat
  • Nom i cognoms de la persona o persones assistents
  • adreça electrònica

El mateix dia de cada sessió es facilitaran les instruccions i un enllaç a Hangouts Meet de Google per poder assistir-hi. Les sessions són gratuïtes i es faran en directe. No es permeten enregistraments. Posteriorment es facilitarà el document de PowerPoint de la sessió a les persones que hi assisteixin.

 

 

Comparteix aquest contingut