Els centres cívics de Ciutat Vella es formen en perspectiva intercultural i diversitat religiosa

El Programa BCN Interculturalitat i l’Oficina d’Afers Religiosos han elaborat un programa formatiu per a personal tècnic i directiu dels centres cívics de Ciutat Vella: Drassanes, Barceloneta, Pati Llimona i Convent de Sant Agustí (una mitjana de 10-15 persones han assistit en cada una de les sessions).

Al llarg del mes d’octubre s’han realitzat tres sessions teòriques que han comptat amb personal especialitzat en l’àmbit intercultural i en l’àmbit de la diversitat religiosa sobre: la programació a centres cívics amb mirada intercultural: conceptes i aplicació; comunicació i discursos sobre la diversitat; la diversitat religiosa en societats obertes i democràtiques.

L’objectiu d’aquestes sessions ha estat formar en perspectiva intercultural i diversitat religiosa als equips de professionals dels centres cívics de Ciutat Vella. S’ha plantejat com un espai de trobada i reflexió entre centres cívics on s’han ofert continguts significatius sobre la diversitat religiosa del districte i sobre com incorporar la perspectiva intercultural als projectes, activitats i accions que es programen des d’aquests equipaments.  Aquest espai de treball i d’aprenentatge compartit entorn a la diversitat cultural i religiosa és clau, ja que els centres cívics configuren la vida cultural, social i associativa dels barris. Són espais de convivència, d’interacció i d’expressió que han d’estar oberts a tothom i configurats per tots i totes.

L’Ajuntament de Barcelona continua apostant pel model intercultural i divers amb l’objectiu principal d’avançar de la Barcelona multicultural (diverses Barcelones que coexisteixen) cap a la Barcelona intercultural (una Barcelona diversa en molts aspectes que conviu i construeix la ciutat de manera conjunta i cooperativa).

Comparteix aquest contingut