Es permet el culte amb un 50% de l’aforament del centre

Es permet el culte amb un 50% de l’aforament del centre

(ACTUALITZADA) Avui dimecres, 23 de setembre, s'ha publicat al DOGC una modificació de les mesures referents als actes religiosos (Barcelona), en què s’estableix que es permetrà l’assistència a aquests esdeveniments amb un 50% de l’aforament del centre. Aquesta resolució entra en vigor avui.

La resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya estableix, en el punt 2, una modificació de l’apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre. Es determina, doncs, el següent:

“Els actes religiosos, inclosos els casaments, els serveis religiosos, les celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.”

També cal tenir en compte les mesures següents:

  • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic
  • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
  • En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
  • Etcètera.

Encara que actualment es pugui fer culte amb un aforament del 50% del centre, cal tenir en compte que en la resta de les trobades (reunions de junta, trobades d’estudi bíblic, etcètera) cal respectar la limitació a sis persones. A dia 26 de setembre s’ha publicat al DOGC la següent mesura: “Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.” No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. S’estableix la durada d’aquesta mesura en un termini de 15 dies.

La resta de mesures de seguretat i salut respecte a l’ús de mascareta, la distància entre les persones assistents, etcètera, continuaran vigents: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/

Les mesures establertes en aquesta resolució tenen durada fins a les 00.00 hores del dia 1 d’octubre de 2020.

Comparteix aquest contingut