Guies per a la gestió de la diversitat religiosa en l'àmbit públic

Arran de la Mesura de Govern sobre la garantia del tracte igualitari a les entitats religioses quan a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic, s’han elaborat dues guies amb l’objectiu de facilitar l’aplicació dels protocols per a l’ús d’equipaments i de via pública per part de les entitats religioses. Les guies estan adreçades especialment a les entitats religioses i al personal municipal i gestors/es d’equipaments, que hi troben un recull pràctic i senzill dels principals aspectes que cal tenir en compte a l’hora de gestionar peticions d’espai per a la celebració d’activitats puntuals de caire religiós.

Les guies estan publicades en format electrònic, en català, castellà i anglès, i són accessibles a través de la pàgina web de l’OAR:

  • Què cal saber per fer una activitat religiosa en un equipament públic?
  • Què cal saber per fer una activitat religiosa al carrer?

Comparteix aquest contingut