La sol·licitud de subvencions per al 2020 només es podrà demanar per Internet

L’anunci oficial de la convocatòria està previst que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona entre aquesta setmana i la vinent. Al llarg d’aquesta setmana es publicaran al web municipal tota la informació i documentació associada per a la tramitació de les sol·licituds al següent enllaç del web de l’Ajuntament i també a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC).

El període de presentació de sol·licituds està previst del 2 al 30 de gener de 2020.

La principal novetat de la convocatòria d’enguany és l’obligatorietat de presentació telemàtica per persones jurídiques i físiques. A fi i efecte que pugueu iniciar les gestions necessàries per tal de poder realitzar el tràmit telemàtic de la sol·licitud, adjuntem la informació sobre els requisits tècnics del sistema operatiu i el navegador necessaris així com la informació sobre els Certificats i sistemes de signatura electrònica.

Comparteix aquest contingut