RELIG 2019: “Religió, ecologia i espiritualitat. Una oportunitat de diàleg per a la sostenibilitat”

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza la Jornada RELIG 2019. “Religió, ecologia i espiritualitat. Una oportunitat de diàleg per a la sostenibilitat”. La jornada tindrà lloc el dimecres 27 de novembre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants al llarg dels darrers anys, causats sobretot pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l’increment de la diversitat de conviccions espirituals, que s’ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.

Aquesta és una realitat a la qual les administracions públiques han de donar resposta. Cal prendre les mesures oportunes per tal de respondre adequadament a les noves demandes que la ciutadania anirà formulant en funció de les seves creences religioses i que poden afectar múltiples àmbits. Els conceptes de desenvolupament sostenible i ecologia integral esdevenen un punt de trobada i de diàleg entre les diferents confessions religioses que formen la societat.

La jornada del 27 de novembre suposa ja la setena edició de les Jornades RELIG, amb les quals la Direcció General d’Afers Religiosos contribueix a difondre bones pràctiques i recerques i, a la vegada, a sensibilitzar sobre el dret a la llibertat religiosa i la seva gestió. Enguany, vol reconèixer i visibilitzar diferents projectes de recerca sobre sostenibilitat i religió i donar a conèixer recursos divulgatius i experiències sobre ecologia i sostenibilitat impulsats per les confessions religioses.

La jornada s’adreça a personal de les administracions públiques catalanes, específicament, a professionals que hagin de planificar serveis públics o atendre persones d’orígens culturals i de conviccions diverses; professionals de l’àmbit de la intervenció social, l’ecologia i la sostenibilitat; personal investigador en matèria d’afers religiosos i sostenibilitat, i personal vinculat al teixit associatiu religiós i de la sostenibilitat.

Comparteix aquest contingut