Resolució definitiva de subvencions per a activitats 2021

Resolució definitiva de subvencions per a activitats 2021

Publicada la Resolució d’atorgament i denegació definitiva de subvencions per a l’any 2021.

Us informem que, amb data 22 de juliol, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ha fet pública la Resolució d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2021.

En aquest sentit, pel que fa a les sol·licituds de subvencions de l’àmbit temàtic d’afers religiosos (Ra 11 i Rb 11), a partir de la pàgina 71 de la resolució hi trobareu:

Annex 1: Resposta a les al·legacions presentades (pàgina 71)
Annex 2: Subvencions atorgades definitivament (pàgines 76 i 77)
Annex 3: Subvencions denegades definitivament per motius tècnics (pàgines 87, 88 i 89)
Annex 4: Subvencions denegades definitivament per motius administratius (pàgina 92)

El termini de presentació de la documentació requerida és de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució, i és així l’últim dia el dijous 5 d’agost.

Més informació

Comparteix aquest contingut