Seminari de diàlegs interreligiosos a Barcelona

El diàleg interreligiós i interconviccional facilita i afavoreix la bona convivència, la participació i la coneixença de la pluralitat del territori. Aquest diàleg propicia que les dinàmiques i els discursos interns de les tradicions religioses i espirituals valorin l’obertura a la tolerància i l’acceptació de l’altre. Iniciant-se amb aquesta coneixença, els grups de diàleg evolucionen i interactuen amb el territori, de manera que participen en activitats de barri o les promouen.

Afavorir la relació entre les comunitats properes, conèixer les diverses creences i pràctiques religioses i espirituals, establir punts comuns i diferències, donar visibilitat a aquesta pluralitat, participar en les activitats del barri, relacionar-se amb entitats del territori, etcètera, són alguns dels objectius d’un grup de diàleg interreligiós en un barri. Tots aquests objectius s’emmarquen en una dimensió de valors socials, humans i ètics, sempre amb la perspectiva del respecte i la bona entesa.

Des de fa prop de quatre anys, l’Ajuntament de Barcelona i AUDIR duen a terme el programa de promoció de grups de diàleg interreligiós a diversos barris de la ciutat. Actualment els grups que hi ha en funcionament són: Torre Baró – Ciutat Meridiana, la Marina, Gràcia, Nou Barris i Sants-Hostafrancs. El programa vol contribuir de manera eficaç a crear una ciutadania dialogal i dialogant, oberta i participativa que vagi més enllà de la convivència i avanci cap a una societat dinàmica i polifònica.

Una altra de les entitats que treballa en el diàleg interreligiós és la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministeri de Justícia. Enguany, han organitzat en col·laboració amb l’Organització Internacional per les Migracions (OIM) un seminari amb joves titulat Seminario de Diálogos Interreligiosos. Aquest seminari té com a objectiu afavorir la reflexió, la comprensió mútua i la tolerància en matèria de llibertat religiosa entre estudiants universitaris amb diversos perfils culturals i religiosos; s’emmarca en el projecte TandEM: Towards Empowered Migrant Youth in Southern Europe implementat per l’OIM a sis països europeus (Itàlia, Espanya, Malta, Xipre, Croàcia i Grècia).

El seminari tindrà lloc el dijous 21 de novembre, a les 15.30 hores, al CaixaForum Barcelona – Aula 3 (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Comparteix aquest contingut