Judaisme

Judaisme

Hanukkà

Festa de la llum en record de la consagració del Segon Temple de Jerusalem, i celebració de la victòria dels macabeus contre els hel·lènics que havien profanat el Temple (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica i finalitza el 18 de desembre).

Simkhat Torà

L'alegria de la Torà, marca la conclusió de la lectura pública anual de la Torà a les sinagogues i el començament d'un nou cicle de lectures (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

Sukkot

Festa de les cabanes, en record dels quaranta anys passats al desert durant l'Èxode. Motiu de peregrinació al Temple de Jerusalem (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica i finalitza el 10 d'octubre).

Yom Qippur

Dia d'expiació o del Gran Penediment. Es la festa més respectada del calendari jueu i està consagrada a la pregària, la penitencia i el perdó (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

Comparteix aquest contingut