Judaisme

Judaisme

Roix ha-Xanà

Any Nou (primer de tishri) 5781, celebra l'acabament de la creació del món i també la renovació de la vida un any més (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

Dejuni del 9 Av

Dia del dejuni i del dol per la destrucció del primer i segon temple a Jerusalem, així com per d'altres catàstrofes de la història jueva (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

Xavuot *

Tradicionalment, era una festa agrícola, la de les collites, durant la qual s'oferien les primícies al Temple. Es commemora l'entrega de la Torà per part de Déu a Moisès al Mont Sinaí. Actualment, es dedica una nit sencera a l'estudi, fins l'alba (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

* 29 i 30 de maig.

Péssah

Festa dels pans àzims (sense llevat), commemora l'alliberament d'Israel de l'esclavitud d'Egipte i l'èxode. Motiu de peregrinació al Temple de Jerusalem (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

Comparteix aquest contingut