Judaisme

Judaisme

Roix ha-Xanà

Any Nou (primer de tishri) 5779, celebra l'acabament de la creació del món i també la renovació de la vida un any més (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

Xavuot

Tradicionalment, era una festa agrícola, la de les collites, durant la qual s'oferien les primícies al Temple. Actualment, es dedica una nit sencera a l'estudi, fins l'alba (la festa comença el vespre del dia anterior al que s'indica).

Comparteix aquest contingut