Esteu aquí

Torna

El racisme i la xenofòbia: les principals causes de discriminació a la ciutat de Barcelona

Publicat dv., 29/03/2019 - 08:47

No-Discriminació. Presentació de l'informe "La Discriminació a Barcelona 2018".

El 27 de març de 2019 s’ha presentat l’informe “La Discriminació a Barcelona 2018”, elaborat per l’Oficina per la No Discriminació (OND), amb la col·laboració de la Taula d’Entitats d’Atenció a les Víctimes de Discriminació.

 

L’origen de l’Informe sobre la discriminació a Barcelona

El 1998, l’Ajuntament de Barcelona va posar en funcionament l’Oficina per la No Discriminació (OND), un servei municipal pioner a Europa dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb els àmbits de la discriminació.

Més tard, l’any 2017, el consistori va decidir anar un pas més enllà i donar suport a la creació de la Taula d’Entitats d’Atenció a les Víctimes de Discriminació, per tal de promoure accions coordinades amb aquelles entitats dedicades a l’atenció de víctimes de discriminacions. El resultat del treball col·lectiu d’aquesta iniciativa ha estat, entre altres coses, el llançament d’un document que reflecteix de la manera més àmplia i rigorosa possible el panorama de discriminació que té lloc anualment a nivell municipal: l’Informe sobre la discriminació a Barcelona.

 

La discriminació a Barcelona el 2018

L’informe, que va ser presentat el passat 27 de març per la Taula d’Entitats, exposa la normativa sobre el dret a la igualtat i el principi de no discriminació; realitza una anàlisi quantitativa de les dades obtingudes a través dels casos aportats per les entitats; i, finalment, estableix conclusions i recomanacions.

En total, durant l’any 2018 s’han recollit i analitzat 265 incidents, sent l’assetjament per racisme i xenofòbia (39%) un dels primers motius de discriminació identificats a la ciutat, seguit per l’orientació sexual i la identitat de gènere (23%), la discapacitat (18%) i la salut, sobretot mental (9%). El treball mostra que la majoria de les incidències van tenir lloc al districte de Ciutat Vella, i especialment en llocs públics oberts, com ara carrers, estacions i parades de transport públic.

L’estudi revela també que gran part dels casos de discriminació van implicar la vulneració de més d’un dret, entre aquests: el dret a la integritat moral, a la integritat física, a l’admissió en un lloc públic, a l’educació, al treball , a la salut, a l’habitatge, a la intimitat, a la privacitat, a l’oci, a la llibertat d’expressió i de protesta, etc. Pel que fa al racisme i la xenofòbia, el dret més vulnerat ha estat el de la integritat moral, normalment com a resultat d’insults o d’un tracte vexatori.

Una altra de les dades més significatives que es desprenen d’aquest informe és que bona part de les denúncies són realitzades per homes (el 53% del total) i que la franja d’edat de 35 a 50 anys és la que presenta més casos de drets vulnerats .

Finalment, aquest balanç assenyala també que, tot i que segons les dades obtingudes són les empreses o els i les particulars els principals agents de discriminació (més del 60% dels casos), la xifra reportada d’incidents de discriminació perpetrats per persones que treballen a l’Administració Pública és també molt significativa; en concret, i, d’una banda, la discriminació en centres hospitalaris i transports o estacions de transport arriba al 30% dels casos; d’altra, la discriminació per part de les forces de seguretat locals, autonòmiques i estatals és d’un 7%.

 

Els casos invisibilitzats

L’estudi adverteix, però, que aquestes dades no cobreixen la totalitat de la problemàtica ja que encara són molts els casos de discriminació que no es denuncien. La desconfiança cap a les forces de la policia, el no tenir permís de residència, la por a represàlies, la vulnerabilitat, la vergonya, o simplement el desconeixement, són algunes de les causes que estan darrere d’aquesta infradenuncia, que és, encara avui, una realitat a superar.

 

Seguir treballant per acabar amb la discriminació

Tal com ja s’anunciava en la presentació del document, aquest és només un primer pas per millorar la lluita contra les discriminacions. S’espera que aquest estudi serveixi de precedent de cara a futures edicions, ajudi a visibilitzar la problemàtica a través de les xifres reals, i animi a d’altres entitats a sumar-se a la causa.

Per a això, l’informe aporta, així mateix, una sèrie de recomanacions per al futur, entre elles millorar les campanyes d’educació i sensibilització a la ciutat; enfortir la incidència i el treball conjunt de les organitzacions que conformen la Taula d’Entitats; prendre les mesures adequades per continuar encoratjant la denúncia per part de les víctimes, especialment de les dones; i, finalment, potenciar un nou model de treball de la Guàrdia Urbana.

Per consultar l’informe complet, es pot visitar el següent enllaç.

Més informació

Comparteix aquest contingut