COVID-19: com afecta a les persones consumidores?

Darrera actualització 16/07/2020

 

La gestió de la pandèmia de la COVID-19 va comportar la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març de 2020. Davant d’aquest escenari, el govern central va establir diferents mesures fer front a aquesta situació. Algunes eren temporals i només van ser vigents durant l'estat d'alarma, d'altres es mantenen i fins i tot trobem de noves. A l'actualitat, moltes d'aquestes mesures segueixen afectant directament a les persones consumidores.

A continuació donem resposta a les preguntes més freqüents aquests dies sobre temes de consum: 

 

És possible tornar a tramitar una reclamació de consum?

Sí. Des de l'1 de juny s'han restablert els terminis administratius i la possibilitat d'exercir els nostres drets com a persones consumidores. Entre d'altres, el de tramitar una reclamació de consum. Recordeu però, que en cas de disconformitat amb algun aspecte de la contractació d'un producte o servei, abans cal comunicar-ho a l'empresa. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, aleshores sí contacteu amb l'OMIC per a realitzar la vostra reclamació. Si teniu dubtes sobre els passos a seguir i què fer, també podeu consultar-ho a l'assistent virtual del Ministeri de Consum.

 

Com es garanteixen els subministraments bàsics a la llar?

 • No es podrà suspendre el subministrament de llum, gas i aigua a cap consumidor excepte per qüestions de seguretat.
 • Canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social elèctric. Degut al brot de COVID-19, també han estat considerats clients vulnerables, i per tant beneficiaris del Bo Social, aquells treballadors autònoms que es van veure obligats a cessar la seva activitat o van reduïr la seva facturació en un 75 %. D'altra banda, el Govern també ha prorrogat la vigència del Bo Social. El període de renovació s’estén automàticament fins al 15 de setembre.
 • Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics durant abril i maig. També als usuaris industrials i activitats econòmiques i als usuaris ramaders. D'altra banda, per als col·lectius que s’acullen al cànon social s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del cànon en la factura.
 • Ajuts especials per a pimes i persones autònomes per al pagament del rebut de l'aigua. Aquelles que s'hi vulguin adherir podran aconseguir la congelació de les factures emeses per la companyia d'aigua i l'exempció del pagament dels rebuts i les taxes. També l'establiment d'un pla personalitzat de finançament de les factures, sense interessos, un cop finalitzi l'estat d'alarma i fins a un màxim de sis mesos.
 • La comercialitzadora pública d’energia de l’àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona Energia, aplica una rebaixa en els preus de les seves tarifes fixes del 8% de mitjana. Aquesta mesura se suma a una altra iniciativa socialment responsable, aplicada el mes d’abril, amb què s’ha permès l’ajornament del pagament de les factures de la llum per al segon trimestre de 2020, durant el període d’estat d’alarma causat per emergència de la Covid-19. 

Per a més informació i contacte amb les mateixes empreses proveedores:

AIGUA

ENERGIA ELÈCTRICA

GAS

PETROLI

  

Quins comerços són oberts?

A l'actualitat estàn oberts al públic tots els establiments i locals comercials. La única norma general que han de complir és la de garantir la distància de seguretat entre persones.

Tant en espais tancats com en zones a l’aire lliure, es pot reduir la distància física i l’equivalent en superfície sempre que es compleixin tres condicions:

 • L’ús de mascareta.
 • Un registre d’assistents i preassignació de localitats.
 • Mesures de circulació que evitin aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

Teniu més informació al web de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona.

 

És possible ajornar el pagament de les factures de telefonia i internet?

Sí, en cas una persona tingui un deute amb un operador de telefonia o internet en relació a una factura presentada entre el 14 de març i el 30 de juny (ambdós inclosos), pot sol·licitar un fraccionament i ajornament del deute.

Teniu més innformació a l'Agència Catalana del Consum.

 

Com fer una compra segura per internet?

L’augment de les compres online és una de les conseqüències de la situació d'excepcionalitat causada per la COVID-19. Davant d’aquesta situació, es recomana que les persones consumidores segueixin les següents recomanacions:

 • Comprar en llocs web coneguts prèviament per vosaltres o que us han donat bones referències. També recordeu confirmar que la pàgina inclogui la identitat de l’empresa venedora i les dades de contacte. 
 • Comprovar que el web indica les característiques del producte o servei, el preu i el cost del transport, la forma de pagament i la modalitat de lliurament.
 • Verificar que no s’inclouen opcions premarcades que impliquin despeses addicionals.
 • Guardar el missatge de la confirmació de compra i un cop arribi el producte, gaurdeu també la factura.
 • Sempre que no s’indiqui un altre termini, el lliurament del producte o el servei s’ha de fer dins dels 30 dies següents a la celebració del contracte. En alguns casos les empreses anuncien a les seves pàgines web que poden haver retards a causa de la covid-19.
 • Dret de desestiment. Podem retornar la nostra compra durant els 14 dies des de la seva recepció. De totes maneres, mentre duri l'estat d'alarma, s'interrompen els terminis per a la devolució dels productes. Aquests terminis es reprendran un cop passi el període d’estat d’alarma.
 • En cas de disconformitat adreceu primer la vostra reclamació a l’empresa venedora. Si no obtiniu resposta en el termini de 30 dies, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb l’OMIC per a realitzar la vostra reclamació. També podeu consultar sobre els passos a seguir a través de l'assistent virtual del Ministeri de Consum.

 

He de seguir abonant els serveis de pagament per quotes?

En el cas d'un gimnàs, acadèmies privades, residències d'estudiants, escoles infantils, etc., si la causa del tancament és per força major, tens dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes en funció del temps que hagis estat sense servei per causa del tancament, o bé una bonificació per la mateixa quantitat per al primer mes en el que es restableixi el servei, sempre i quan no puguis o no vulguis acceptar una altra opció de recuperació del servei a posteriori.

Si el servei no es pot reprendre un cop passat el període de suspensió, podríeu reclamar el total dels imports que hagueu pagat. Teniu més informació a l'Agència Catalana de Consum.

 

Què passa amb les devolucions de compres de producte, serveis i pagues i senyals?

Tot i que durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues es van interrompre els plaços per a les devolucions de productes (ja siguin comprats presencialment o online), des del 4 de juny de 2020, aquests terminis s'han reprès i per tant, a partir d'aquesta data han començat a còrrer els dies per a poder fer devolucions.

Recorda que en compres a distància o a domicili, les persones consumidores tenen 14 dies des de l’entrega del producte per poder retornar-lo. En canvi, en compres en botigues físiques, els establiments poden decidir si accepten o no canvis i devolucions. En cas que els accepten, han d’informar clarament de les condicions per fer-ho.

Per altra banda, si heu fet alguna paga i senyal, pots consultar les afectacions i possibles reclamacions que recomana l’Agència Catalana del Consum al respecte. 

 

I amb les cancel·lacions de viatges en període de confinament?

En cas dels viatges que no es van poder efectuar a causa del confinament, heu de tenir en compte si el viatge es va anul·lar per força major o no, i segons el cas, fer la reclamació pertinent. Podeu seguir les indicacions de l’Agència Catalana del Consum respecte a viatges i sobre el transport aèri durant l’estat d’alarma. També informar-vos a través de l'assistent virtual del Ministeri de Consum.

 

I si no puc fer front a la hipoteca durant l’estat d’alarma?

S’estableix una moratòria del deute hipotecari per a les persones que pateixin extraordinàries dificultats per fer front al pagament i sempre que sigui per a l’adquisició de la vivenda habitual. Les persones deutores hauran de sol·licitar a l’acreedor la moratòria fins a a 15 dies després de la vigència d’aquestes mesures.

Com s’ha de demanar? Cal acreditar davant l’entitat bancària que et trobes en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos. Un cop feta la sol·licitud a l'entitat bancària, la moratòria s’ha de fer efectiva en el termini màxim de 15 dies.

Teniu més informació a la guia sobre la moratòria del deute hipotecari del Ministeri de Drets Socials.

D'altra banda, també s'ha establert una moratòria en el pagament del lloguer i quotes d'amortització d'habitatges i locals gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

On em puc assessorar si tinc dubtes a l'hora de contractar un producte financer o bancari? 

L'OMIC ha activat un servei gratuït per assessorar sobre les condicions de contractació de productes financers, així com per detectar i evitar males praxis o clàusules abusives de les entitats financeres i empreses de crèdit al consum.

El nou servei que s'adreça a la ciutadania, a les persones treballadores autònomes i a les petites i mitjanes empreses, atén consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris o crèdits al consum. Una de les seves tasques principals és assessorar les persones autònomes i les pimes en la contractació de crèdits ICO.

Els usuaris poden fer arribar les consultes o queixes aquí. A més, s’ha habilitat un canal específic per a empreses i persones autònomes a través de l’adreça de correu electrònic omicempreses@bcn.cat.

 

Quines són les mesures municipals per afrontar la crisi econòmica generada per la COVID-19? 

Des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha posat en marxa el web “Ens en sortirem”, un espai que aplega tota la informació sobre el procés de desconfinament i les mesures municipals de suport econòmic i social immpulsades amb motiu de la covid-19