[COVID-19] El Banc d’Espanya revisa el compliment de la normativa i les bones pràctiques bancàries en la comercialització dels avals de l’ICO

El passat 6 d’abril el Banc d’Espanya va comunicar que els avals oferts pel govern central per mantenir l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 i que són comercialitzats per entitats bancàries han de seguir estrictament les condicions i requisits fixats per la normativa i els criteris de bones pràctiques bancàries. 

Per aquest motiu el Banc d’Espanya revisarà els protocols i processos de les entitats bancàries. Per dur-ho a terme, en el marc de les seves competències i en col·laboració amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el Banc requerirà a les entitats financeres que l’aprovació i difusió de la comercialització dels avals de l’ICO s’ajustin a les condicions fixades i que estableixin sistemes de control intern per garantir en tot moment el compliment dels requisits. El Banc d’Espanya verificarà els protocols i procediments i efectuarà, en el seu cas, la revisió de les operacions concretes a fi de comprovar l’adequació a la normativa. 

En cas de dubtes o discrepàncies sobre la comercialització dels avals, el Banc d’Espanya recorda que és pot recòrrer a: