Deutes pel crèdit d’iDental? Informa’t dels teus drets

Per totes aquelles persones consumidores que es van suscriure a crèdits vinculats a l’extinta comercial iDental amb diferents entitats bancàries, el jutge del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, ha emès una Interlocutòria el 5 de febrer de 2019, que ha reiterat el passat 13 de setembre, mitjançant el qual recordava a les entitats financeres el següent acord:

 1.- Reiterar la vigència de la mesura cautelar la suspensió de les reclamacions judicials o extrajudicials que s'hagin formulat per les entitats financeres que hagin subscrit contractes de crèdit vinculats als tractaments odontològics signats amb les clíniques del Grup IDENTAL, sense perjudici de les solucions extraprocessals que s'hagin celebrat de manera particular o col·lectiva per les associacions de consumidors o perjudicats.

2.- Requerir a les entitats financeres SABADELL CONSUMER FINANCE SAU, BANC COOPERATIU ESPANYOL SA; EVO FINANCE; SANTANDER CONSUMER FINANCE; BANC CETELEM SAU; BANC PICHINCHA; UN-E-BANK SA; BBVA CONSUMER FINANCE; FINANMADRID SAU PEPPER EFC; MONTJUÏC EFC SA, i a altres que hagin subscrit tals contractes de crèdit, a fi que cessin en les reclamacions descrites, cas d'haver-les reprès, així com a abstenir-se d'incloure en fitxers d'informació patrimonial a aquells perjudicats que hagin cessat en el pagament dels crèdits contractats i procedeixin a retirar dels registres citats a aquelles persones la inscripció de les quals es va sol·licitar per l'impagament dels crèdits.

3.- Requerir, exactament en els mateixos termes, a aquelles altres entitats de crèdit, financeres o de qualsevol altra índole o naturalesa que hagin adquirit o obtingut la titularitat per a qualsevol títol, raó o preu d'aquells contractes de crèdit. En particular, es farà aquest requeriment directament a les entitats reportades a aquest Jutjat següents: LINK FINANCES SLU, LC ASSET 1 SARL i HOIST FINANCE SPAIN S.L.U.

4.- Les persones perjudicades personades en la causa o aquelles altres, encara no personades, que estiguin sent afectades per tals reclamacions, en particular en el cas reportat d'entitats de crèdit, financeres o de qualsevol altra índole o naturalesa que hagin adquirit o obtingut la titularitat per qualsevol títol, raó o preu, d'aquells contractes de crèdit, podran comunicar-ho al Jutjat a fi de poder adoptar les mesures necessàries per a l'efectivitat d'allò que s'hagi resolt.

 

Sóc una d’aquestes persones afectades: com procedeixo?

Si ets una de les persones afectades per aquests procediments, en les situacions abans enumerades, et trobis personada o no, en el procès que es porta a terme a l’Audiència Nacional, és important que presentis el teu cas de forma individual, amb la documentació que ho acrediti si això fos possible, davant del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional a efectes que en el seu moment el jutge determini, amb una breu descripció dels fets. 

 

Jutjat Central d’Instrucció núm. 5

IDental. Núm. 70/2018.

C/ García Gutiérrez, 1

28004 MADRID