Les mascaretes: quines comprar, quan valen i quan portar-les?

Darrera actualització 20/05/2020

Tot i que l’ús de les mascaretes serà habitual en aquesta ‘nova normalitat’, encara hi ha molt desconeixament sobre quins tipus de mascaretes hi ha al mercat, quines són les més recomanables per a cada cas, quin és el seu preu i en quines situacions haurem de portar-les. A continuació donem resposta a aquests dubtes

 

Quins tipus de mascaretes hi ha?

 • Les mascaretes quirúrgiques eviten que les persones que les porten posades transmetin agents infecciosos i, per tant, han de portar-les les persones amb símptomes de la malaltia o que han donat positiu en COVID-19. Són d'un sol ús i no es poden reutilitzar.

Les mascaretes quirúrgiques es poden comprar empaquetades a qualsevol establiment, però només les farmàcies les poden vendre individualment, garantint unes condicions d’higiene adients que salvaguardin la qualitat del producte.

 • Les màscaretes higièniques o de barrera són una nova categoria que el Govern ha autoritzat per poder per poder fer front a l’alta demanda. Són les que ofereixen un menor nivell de protecció, però serveixen, sobretot, per reduir la possible emissió del virus per part de la persona que la porta. És per aquest motiu que, segons el Ministeri de Consum, són les que han de portar les persones sanes.

Les mascaretes higièniques recomanades són aquelles amb les especificacions UNE 0064 i 0065, que assegura el compliment dels estàndards de qualitat, i han de ser reutilitzables. En l’etiquetatge s’indicarà, entre d’altres, el número màxim de rentats.

 • Les mascaretes autofiltrants són les que ofereixen més protecció contra el coronavirus, perquè no només eviten que les persones que les porten transmetin la infecció, sinó que també les protegeixen del contagi.  Es diuen autofiltrants perquè filtren les partícules en suspensió exteriors. N’hi ha de tres tipus, en funció del percentatge de protecció que ofereixen davant d’aquestes partícules: FFP1 (les menys efectives), FFP2 i FFP3 (les més efectives). Només són reutilitzables si estan marcades amb la lletra R  i, a més, en la majoria de casos, tenen data de caducitat.

 

Com han de ser les mascaretes d’ús infantil?

Les mascaretes recomanades per a nens i nenes sense la malaltia a partir de 3 anys són les mascaretes higièniques i han de tenir en compte les especificacions tècniques de seguretat de la roba infantil per tal d’evitar accidents: s’han de poder subjectar sense generar nusos, extrems lliures o elements tridimensionals.

També es recomana que s'utilitzi sota la supervisió d'un adult.

 

Quin és el preu de les mascaretes?

De moment, només s’ha regulat el preu de les mascaretes quirúrgiques.

A Catalunya trobem dos tipus de limitacions de preus per l’adquisició de mascaretes quirúrgiques. D’una banda, durant la vigència de la campanya de salut pública Mascareta Salut s’estipula que la primera mascareta dispensada als ciutadans que presentin la tarja sanitària, CIP del Servei Català de Salut, o codi SNS, es lliurarà gratuïtament. Les successives dispensacions tindran un cost de 0,76 euros.

A banda d'aquest programa, el Govern estatal ha regulat el preu de mascaretes quirúrgiques, així com dels gels i solucions hidroalcohòliques. La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments publicat fixa els següents imports màxims:

 • Mascaretes quirúrgiques d'un sol ús: 0,96 euros / unitat.
 • Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzades temporalment per l'AEMPS:  
  • Fins a 150 ml. 0,025 € / ml 
  • 151 ml i fins a 300 ml. 0,021 € / ml 
  • 301 ml i fins a 1000 ml. 0,015 € / ml
 • Antisèptics de pell sana autoritzats temporalment per l'AEMPS:
  • Fins a 150 ml. 0,032 € / ml 
  • 151 ml i fins a 300 ml. 0,023 € / ml 
  • 301 ml i fins a 1000 ml. 0,015 € / ml

Aquests imports són unitaris, i són preus finals amb l'IVA, o, si s'escau, l'IGIC corresponents.

La Comissió ha ajornat la regulació de les mascaretes higièniques per a més endavant, per poder obtenir més informació sobre els costos de fabricació en el sector tèxtil nacional. 

La fixació de preus màxims per part del Ministeri de Sanitat està destinada a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la Covid-19. 

 

Què he de fer si em venen un producte a un preu unitari superior a l’estipulat per llei?

Si el preu que et cobren és superior a 0,76 euros, impostos inclosos, en el cas del programa Mascareta salut, o 0,96 euros impostos inclosos per l’adquisició d'una mascareta quirúrgica, pots presentar una denúncia a l’OMIC per tal de poder investigar si s’ha comés una infracció.

 

Quan portar la mascareta?

Per prevenir el virus, les mesures de prevenció més efectives són: la distància de seguretat respecte d’altres persones i la higiene de mans freqüent. L’ús de mascaretes però, tot i ser una mesura de protecció addicional, ja és obligatòria en els següents casos:

 • Per a totes les persones de 6 anys o més, a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres.  No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
 • En els centres sanitaris.

I se'n recomana l'ús:

 • Per a tos els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de persones. 
 • A casa, quan s’estigui en situació d'aïllament per diagnòstic o sospita de diagnòstic, i quan s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar malalta.