Llei contra el malbaratament alimentari: com m’afecta com a persona consumidora?

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya. La llei ha d’ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de fam zero i es proposa reduir en un 50% el malbaratament alimentari l’any 2030.

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari a les llars, comerços al detall i la restauració va ser de 262.471 tones anuals. Això vol dir que cada català malbarata 35 quilos l’any, equivalent a un 7% dels aliments adquirits. Aquesta nova normativa que pretén reduir aquestes dades a la meitat, és pionera a Europa perquè prioritza la prevenció en origen davant la redistribució dels excedents i ho fa al llarg de tota la cadena alimentària.

La llei imposa una sèrie d’obligacions a tots els agents de la cadena alimentària. Les empreses distribuïdores d’aliments hauran de disposar d’un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, mesurar i informar anualment sobre els nivells de generació de pèrdues i malbaratament, i aplicar una jerarquia de prioritats d’ús dels excedents; les empreses del sector de la restauració hauran, entre d’altres, de facilitar que la clientela pugui endur-se sense cap cost adicional el menjar sobrer, informar d’aquesta possibilitat i oferir envasos reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables a més d’admetre el propi envàs del consumidor; les administracions públiques, per la seva banda, hauran d’incorporar als contractes públics clàusules per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari, recollir i analitzar les dades de les pèrdues i el malbaratament i elaborar un pla estratègic de prevenció de les mateixes. 

Com m’afecta la Llei com a persona consumidora?

  • Tots els restaurants hauran de facilitar a la seva clientela la possibilitat d’endur-se el menjar sobrer.
  • El restaurant ha d’acceptar l’envàs propi del client, si el porta. Si no, ha d’oferir un envàs d’ús alimentari i que sigui reutilitzable, compostable o fàcilment reciclable.
  • El restaurant ha d’informar i tenir visible que facilita aquesta opció a la seva clientela.
  • En cas de que aquesta informació no sigui visible o no s’ofereixi, recomanem demanar a l’establiment aquesta possibilitat, recordant l’entrada en vigor d’aquesta llei. Si la resposta obtinguda no és satisfactòria, podeu dirigir-vos a l’Oficina Municipal d’informació a les Persones Consumidores, que us informarà dels vostres drets i possibles mediacions en aquest tema.