Tens IRPH a la hipoteca? La justícia espanyola obligada a revisar cas per cas

L’IRPH és l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris i en el punt de mira des de fa anys per presentar clàusules abusives. L’Índex ha estat analitzat per diferents organismes, com l’Agència Catalana del Consum o el Síndic de Greuges, els quals en reiterades ocasions han demanat la seva retirada perquè és desfavorable per al consumidor en comparació amb l’Euríbor. 

La novetat és una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del 3 de març de 2020, que estipula que els tribunals espanyols hauran de comprovar, cas per cas, si les clàusules de les hipoteques referenciades a l’IRPH són clares i comprensibles. També si la persona consumidora va ser informada degudament de les repercussions econòmiques d’aplicar aquest índex al seu contracte de préstec hipotecari. D’acord amb els requisits de transparència que imposa la normativa europea, les clàusules dels contractes de préstec hipotecari que fixen un tipus d'interès variable, no només han de ser comprensibles des del punt de vista formal i gramatical, sinó que també han de permetre que el consumidor mitjà comprengui com es calcula el tipus d'interès i pugui valorar, així, les conseqüències econòmiques d'aquestes clàusules.

Si els tribunals arribessin a la conclusió que aquestes clàusules són abusives, podran substituir-les per un altre índex legal. D’aquesta manera, es protegeix les persones consumidores de les conseqüències especialment perjudicials d’una possible anul·lació del contracte de préstec.

El que es desconeix és si l’Estat espanyol establirà mecanismes de resolució de conflictes específics per a aquest cas concret, com ja es va fer amb les clàusules terra.

Tens una hipoteca en vigor referenciada a l’IRPH? 

Algunes recomanacions: 

  • Contacteu amb la vostra entitat financera i demaneu que se us apliqui un altre tipus de referència (haureu de negociar amb l’entitat el diferencial que us aplicarà). Si l’entitat acorda canviar l’índex podeu reclamar el canvi presentant un full oficial de queixa, reclamació i denúncia.
  • Si en el termini d’un mes l’entitat financera no respon o no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació de les Persones Consumidores o al web de l’Agència Catalana del Consum. Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.
  • Encara es desconeix si l’Estat espanyol establirà mecanismes de resolució de conflictes específics per a aquest cas concret (com ja es va fer amb les clàusules terra). Si això es produeix, com a consumidors podreu escollir entre la via de consum o el mecanisme específic que s’estableixi.
  • Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, podeu recórrer a la via judicial, ja que la sentència estableix que seran els tribunals qui finalment determinaran l'abusivitat de l’índex IRPH i la substitució, si escau, per un altre índex. Si decidiu adreçar-vos a la via judicial, us recomanem que contacteu amb una Organització de persones consumidores registrada a Catalunya.