L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia en aquest mateix web o trucant al 93 402 32 74, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Atenció: Del 16 al 19 d'agost de 2022, l'OMIC no oferirà atenció presencial. L'atenció es farà de forma telemàtica, a través de la pàgina web. Per a consultes bàsiques de consum, cal trucar al telèfon 010. 

Subvencions consum 2022

L’Ajuntament de Barcelona convoca anualment subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. En aquest enllaç podeu trobar tota la informació i documentació d'aquesta convocatòria 2022.

 

1. Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 27 de gener de 2022, ambdós inclosos. És important tenir en compte que no s’admetrà a tràmit cap sol·licitud presentada fora del termini establert.

 

2. Com és pot sol·licitar la subvenció?

És d’obligatorietat la presentació telemàtica de la sol·licitud. 

 

3. Quina modalitat s'ha convocat?

En l’àmbit de “Consum” (lletra T), el programa pel que podeu sol·licitar subvenció és: 

Ta) Projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores (àmbit ciutat).

 

4. Quin és l'import màxim?

L’import destinat per aquesta línia de subvencions és de 50.000 €.

Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% de l’import total del projecte amb un topall màxim de 8.000 €.

 

5. Quí pot sol·licitar la subvenció?

És imprescindible que les organitzacions de persones consumidores aspirants a la subvenció estiguin en el terme municipal de Barcelona.

A més, els sol·licitants d’aquest programa han de ser necessàriament organitzacions de persones consumidores actives que estiguin inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, incloent en el seu objecte i activitat principal la gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum, i realitzant atenció a les persones de manera presencial (a més a més d’altres canals).

 

convocatòria general subvencions 2022

Enllaços i materials relacionats