L’OMIC segueix prestant els seus serveis a la ciutadania de forma telemàtica i a través del 010. Les consultes o reclamacions es continuen fent en línia. Per a aquelles consultes que requereixin atenció presencial es concertarà cita prèvia de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores.

Contacte per a empreses

Posem a la vostre disposició l’adreça electrònica omicempreses@bcn.cat per tal de resoldre qualsevol dubte que tingueu sobre quins són els vostres drets i obligacions com a empresa envers les persones consumidores o sobre els tràmits que fem a l’OMIC.

També podeu enviar les vostres respostes a les reclamacions rebudes així com les al·legacions que considereu necessàries.

Qualsevol empresa pot posar-se en contacte amb l'OMIC per resoldre dubtes sobre els seus drets i obligacions.
Qualsevol empresa pot posar-se en contacte amb l'OMIC per resoldre dubtes sobre els seus drets i obligacions.