Contacte per a empreses

En cas de dubtes sobre quins són els vostres drets i obligacions com a empresa envers les persones consumidores o sobre els tràmits que fem a l’OMIC, posem a la vostre disposició l’adreça electrònica omicempreses@bcn.cat per a contactar amb nosaltres.

També podeu enviar les vostres respostes a les reclamacions rebudes així com les al·legacions que considereu necessàries.

Des de l’OMIC s'ofereix:

Els drets de les empreses com a consumidores

El Codi de consum també considera persones consumidores als empresaris autònoms i microempreses (empresa de menys de 10 treballadors i volum de negoci anual o balanç general anual no superior als 2 mil.lions d’euros).

Per tant, l'OMIC, segons la seva competència, pot informar i assessorar respecte a la relació contractual que els establiments comercials tinguin amb les empreses de serveis bàsics i serveis de contracte continuat, com per exemple, els subministraments, la telefonia, les assegurances, etc.