Contacte per a empreses

Posem a la vostre disposició l’adreça electrònica omicempreses@bcn.cat per tal de resoldre qualsevol dubte que tingueu sobre quins són els vostres drets i obligacions com a empresa envers les persones consumidores o sobre els tràmits que fem a l’OMIC.

També podeu enviar les vostres respostes a les reclamacions rebudes així com les al·legacions que considereu necessàries.

Qualsevol empresa pot posar-se en contacte amb l'OMIC per resoldre dubtes sobre els seus drets i obligacions.