Trobats: 14 resultats

Quina és la política lingüística vigent?

Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les invitacions a comprar, la documentació contractual, com ara els contractes d’adhesió, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents comercials.

Igualment, ha de constar en català la informació de caràcter fix entre la qual s’inclouen els cartells o rètols dels establiments.

Quan és obligatori canviar el producte o tornar els diners?

L’obligació de fer canvis de productes o devolucions de diners es dóna en els supòsits següents:

 1. Quan el producte és defectuós: les persones consumidores tenen dret a triar entre reparar-lo o substituir-lo sempre que sigui possible i proporcionat. Si una vegada reparat i lliurat el producte encara no és conforme, es pot optar per substituir-lo, llevat que aquesta opció sigui desproporcionada, rebaixar-ne el preu o la resoldre el contracte. Si opta per la substituir-lo i el producte no és conforme , es pot optar entre exigir–ne la reparació, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.
 2. Quan, pel tipus de venda, és aplicable el dret de desistiment: les persones consumidores tenen dret a retornar el producte en els 14 dies naturals posteriors a la venda i a demanar el retorn dels diners en cas de vendes que no s’efectuïn de forma presencial als establiments comercials, com ara vendes a distància (per Internet, per telèfon, per correu...) o en el domicili de la persona consumidora.
 3. Quan en l’oferta, promoció, publicitat o en el mateix comprovant de compra de l’establiment així ho expliciti.

Per tant, en les vendes de productes en perfecte estat, és recomanable que tingueu en compte:

 1. Si l’establiment comercial no manifesta res en les seves ofertes, publicitats o al mateix establiment, s’entén que no admet canvis dels productes o devolucions dels diners als seus clients. No obstant això, és molt recomanable que informeu els vostres clients d’aquesta circumstància de manera clara i visible en el  mateix moment de la compra (p.ex.: “No s’admeten canvis ni devolucions de productes en perfecte estat”).
 2. Si l’establiment comercial vol oferir als seus clients la possibilitat de canviar els productes i tornar els diners és essencial que s’informi prèviament de forma clara, visible i per escrit de les condicions en les quals es poden fer i, en especial, de:
   • El termini (es recomana que el termini no sigui mai inferior a 15 dies).
   • El lloc.
   • Les excepcions, si n’hi ha, en funció de la naturalesa del producte.
   • Si s’acceptaran canvis en períodes de rebaixes o de productes rebaixats.
   • Si es demanaran unes condicions determinades per retornar o per canviar el producte (p.ex.: amb l’etiqueta, amb l’embalatge original, etc.).

A més:

En el cas de DEVOLUCIONS dels diners cal informar de la forma amb la qual es farà el retorn (abonament a la targeta, en metàl·lic...)

En el cas de CANVIS dels productes cal informar de les condicions en què es faran i, en cas que no sigui possible bescanviar el producte per un altre d’igual, cal informar de si s’ofereix:

 • Poder bescanviar-lo per un altre diferent i emetre un val per la diferència o
 • Emetre un val de compra. En aquest cas, cal informar i especificar en el  mateix val de compra les condicions d’ús, en especial, pel que fa al termini de caducitat i si s’acceptarà o no, en període de rebaixes.

 • Anterior
 • 1
 • 2