RESULTAT DE LA GESTIÓ DIRECTA DE LES RECLAMACIONS A L’OMIC