On som?

Presencialment

Adreça: Palau Foronda. Rda. Sant Pau, 43-45, baixos

Horari d’atenció:

  • De l'1 d'octubre al 23 de desembre

De dilluns a divendres de 09:00h a 14:15h

  • Del 24 de desembre al 6 de gener

De dilluns a divendres de 9 a 13:30, excepte el 31 de desembre que l'oficina romandrà tancada. A partir de les 13.15 h es gestionarà l'afluència de públic per atendre fins les 13.30 h.

  • Del 7 de gener al 30 d'abril

De dilluns a divendres de 09:00h a 14:15h. El 18 d'abril l'horari d'atenció serà de 09:00h a 13:00h.

  • De l'1 de maig al 30 de setembre

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h. A partir de les 13.15 h es gestionarà l'afluència de públic per atendre fins les 13.30 h.

 

En línia

Web: ajuntament.barcelona.cat/omic

 

Telefònicament 

Tots els dies de 07:00 h a 23:00 h, a través del 010 . Consulteu les condicions. 

Condicions del 010

  

Recordeu que... 

Podeu presentar una reclamació per internet, per fax, o als registres de les OAC, sempre que: 

  • Hàgiu fet la reclamació prèviament a l’empresa, tal com s’indica en l’apartat Requisits per tramitar una reclamació.
  • Aporteu una còpia de la documentació de què disposeu sobre la qüestió plantejada.
  • Empleneu el formulari de reclamació/denúncia (disponible en línia o en PDF si no us l'ha facilitat l’establiment).
  • Sigueu el titular de la factura, contracte o servei a reclamar i presenteu una còpia del vostre document d’identitat. Si la factura no va al vostre nom, necessitarem una autorització expressa del titular i una fotocòpia d’ambdós documents d’identitat. 
Ubicació i accés OMIC
Usuari del servei de l'OMIC
Cartell indicador exterior OMIC
Imatge exterior OMIC
Accés OMIC

Enllaços i materials relacionats