Trobats: 30 resultats

Portada de la Memòria 2007 de l'OMIC

Memòria 2007 de l'OMIC

Resum de les demandes dels consumidors i consumidores i les possibles línies d’actuació, les principals activitats desenvolupades, així com els objectius previstos per al 2008.

Portada de la Memòria 2006 de l'OMIC

Memòria 2006 de l'OMIC

Resum de les demandes dels ciutadans i les ciutadanes en l’àmbit del consum. Per la seva importància social, es dedica un apartat a l’assetjament immobiliari. A més, s’hi inclou un resum de les dades dels cinc últims anys i els objectius previstos per al 2007.

Portada de la Memòria 2005 de l'OMIC

Memòria 2005 de l'OMIC

Resum de les demandes dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors i consumidores, i les principals activitats desenvolupades per l'OMIC. Per la seva importància social, es dedica un capítol a l’assetjament immobiliari i un altre a les comunicacions.

Portada de la Memòria 2004 de l'OMIC

Memòria 2004 de l'OMIC

Resum de les demandes ciutadanes en relació al consum, els sectors més demanats i les principals problemàtiques detectades i possibles línies d'actuació. Es fa una menció especial a l'ús de les noves tecnologies mitjançant l'explotació del web i a l'assetjament immobiliari.

Portada de la Memòria 2003 de l'OMIC

Memòria 2003 de l'OMIC

Resum de les principals activitats desenvolupades en temes de consum per l'OMIC. Es fa una especial atenció a l’explotació de les dades de l’ús de la web a causa de la importància cada vegada més gran que tenen les noves tecnologies.

 

Portada de la Memòria 2002 de l'OMIC

Memòria 2002 de l'OMIC

Resum de les activitats desenvolupades per l'OMIC dibuxant un perfil del que ha estat el consum a la ciutat durant 2002. Apartat específic per a la web com a mètode emergent per a la utilització de la informació i com a sistema de reclamació.