L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia en aquest mateix web o trucant al 93 402 32 74, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Nou servei de l'OMIC d’atenció i assessorament sobre consum financer

El pròxim 18 de maig, l’OMIC ASUFIN (associació de persones consumidores especialitzada en temes financers) posa en marxa un nou servei de consultes i prevenció per assessorar sobre la contractació de productes financers, així com detectar i evitar males praxis o clàusules abusives de les entitats financeres i empreses de crèdit al consum.

El servei s’ha obert per donar suport a la ciutadania i empreses en un moment en què es preveu un increment en la sol·licitud de crèdits.

 

Com funciona el servei?

  • Les persones usuàries poden fer arribar les seves consultes o queixes a l’OMIC:  
    • La ciutadania pot fer la seves consultes aquí
    • Les empreses, pimes i persones autònomes poden adreçar-se aquí
  • Des de l’OMIC s’avaluarà l’oferta i les condicions que s’ofereixen des de l’entitat de crèdi. A continuació informarà els i les usuaries si aquestes condicions inclouen clàusules abusives i farà una avaluació de riscos. 
  • En cas que es detectin males pràctiques d’entitats de crèdit, l’OMIC farà arribar la constatació d’aquestes males pràctiques del sector financer al Banc d’Espanya i als Ministeris d’Economia i de Consum. Això no exclourà les queixes o reclamacions que l’afectat pugui fer davant els ministeris o davant el Banc d’Espanya.

 

Sobre quins productes es pot consultar?

S'atendrà consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris, registres d'impagats, crèdits al consum i altres tipus de relacions de consum amb les entitats de crèdit i de serveis financers. 

 

Consultes sobre crèdits ICO

En el cas de les persones autònomes i pimes, el servei també està especialitzat per atendre les consultes sobre les condicions de contractació dels crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

En el cas concret dels crèdits ICO per a les empreses, s’avaluarà si s’inclouen les condicions requerides d’acord amb la normativa o si existeixen condicions pròpies de l’entitat bancària. És a dir, si s’està exigint la contractació de productes que no haurien de ser obligatoris per concedir el crèdit. 

Si la sol·licitud ja s’ha tramitat, el servei analitzarà quines són les condicions contractuals que s’han signat, i si s’exigia les condicions bàsiques o es va condicionar a altres productes vinculats no exigibles per la normativa.

 

Teniu més informació del servei aquí.