L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Qui som?

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei públic de consum de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, orientació i assessorament a les persones consumidores.

La informació, l’educació i la mediació són les tasques de l’OMIC perquè, en les relacions de consum, es respectin els drets de les persones consumidores de Barcelona.

Els objectius de l’OMIC s’emmarquen en el projecte global de construcció d’una ciutat centrada en l’atenció a les persones i la qualitat de vida, fomentant la mediació i l’arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes en el consum.

L’OMIC està inclosa en el Directori de Serveis Públics de Consum de Catalunya. 

L'OMIC de l'Ajuntament de Barcelona només és competent en temes de consum, i quan la persona consumidora està domiciliada en aquest municipi.

Per saber el servei públic de consum al que s’ha d’adreçar, pot consultar el Directori Serveis Públics de Consum (SPC) de Catalunya.

 

L'OMIC al llarg dels anys

Va néixer l'octubre de 1983 com a SIDEC (Servei d’Informació, Defensa i Educació al Consumidor) per facilitar informació als ciutadans i ciutadanes en matèria de consum arran de l’enverinament per l’oli de colza. En aquells temps era un servei telefònic per resoldre sobretot dubtes sobre productes alimentaris, amb relació a temes com l’etiquetatge o la caducitat, entre altres coses. 

A partir del 1985 l’habitatge es va convertir en el tema més consultat. Des del 2005 fins a l'actualitat aquest primer lloc el van ocupar els subministraments bàsics (aigua, llum i gas), les comunicacions i els serveis financers (crèdits al consum, comissions i targetes bancàries).

Al llarg d’aquest anys l’OMIC ha viscut diverses etapes que es recullen en les memòries anuals:

  • la publicació als anys vuitanta de fitxes informatives sobre aspectes relacionats amb l’alimentació, l’habitatge, etc., i la posada en marxa d’una unitat mòbil que anava als mercats municipals per arribar més fàcilment als ciutadans i ciutadanes;
  • la campanya als anys noranta per informar sobre l’aplicació de la llei d’arrendaments urbans i els avisos a la persona consumidora en diferents mitjans de comunicació;
  • la coordinació, a principis del segle XXI, de la campanya d'informació sobre l’euro, amb més de 250 xerrades i diferents materials informatius, la posada en marxa del web i la possibilitat de consultes o reclamacions en línia i;
  • més recentment, la implementació de diverses cam panyes informatives i la celebració de jornades sobre temes que afecten en gran mesura les persones consumidores, com ara la liberalització de la telefonia, les garanties o el mercat energètic, i serveis financers, entre d’altres.

A més, s’ha atorgat una especial importància a les organitzacions de persones consumidores amb la creació, el 1989, del Consell Local de Consum, que el 1996 va deixar lloc al Consell Municipal de Consum.