L’OMIC segueix prestant els seus serveis a la ciutadania de forma telemàtica i a través del 010. Les consultes o reclamacions es continuen fent en línia. Per a aquelles consultes que requereixin atenció presencial es concertarà cita prèvia de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores.

RSS del web de l'OMIC

RSS és un acrònim que té diferents significats, el més acceptat és Really Simple Syndication (sindicació realment simple). És un format basat en XML i pensat especialment per a espais amb notícies que canvien sovint. El text que es produeix en RSS sol contenir el titular de cada notícia i l'enllaç a la pàgina web on apareix el contingut complet.

Avantatges de l'RSS

L'RSS és un mètode fàcil de rebre alertes quan les pàgines web que preferiu publiquen un contingut nou. D'aquesta manera, en lloc de visitar una pàgina web per cercar noves notícies i trobar-vos que no hi ha hagut cap canvi, l'RSS us avisa de manera automática quan hi ha informació nova, i permet, a més, agrupar totes les fonts d'informació que us interessin per consultar-les des d'una única pantalla d'ordinador. Per assegurar una correcta visualització, només cal tenir instal·lat al navegador una extensió o un software lector de RSS.

Aquest enllaç será indicat per la icona Icona RSS

Els serveis en RSS del web de l'OMIC són els següents:

L'RSS és un mètode fàcil de rebre alertes quan les pàgines web publiquen un contingut nou
L'RSS és un mètode fàcil de rebre alertes quan les pàgines web publiquen un contingut nou