Trobats: 38 resultats

A l’OMIC defenseu els meus drets? 

Des de l’OMIC t’informem de quins són els teus drets i deures com a consumidor, i en cas que els teus drets hagin estat vulnerats, t’assessorem dels passos a seguir per presentar una reclamació.

Si sóc autònom o una empresa, puc fer una reclamació a l’OMIC?

Si, amb l’entrada en vigor l'1 d'abril de 2015 de la Llei 20/2014 del 29 de desembre, a l’OMIC podrem tramitar aquelles reclamacions de  treballadors autònoms i microempreses en les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continu.

Les empreses prestadores de serveis bàsics i tracte continu com  les de subministrament d'aigua, gas, electricitat, o telecomunicacions.

Per tindre la consideració de microempresa d'acord amb la recomanació 2003/361/CE, del 6 de maig s’ha de tenir menys de 10 treballadors o una facturació anual per sota dels 2 milions d'euros.

Si sou una microempresa, haureu de emplenar i adjuntar a la vostra reclamació la “declaració responsable de microempresa”.

Puc venir a l’OMIC si tinc un problema amb l’Administració pública?

No, en aquest cas t’hauries de dirigir al Síndic de Greuges de Catalunya o a la Síndica de Barcelona, depenent de l’administració amb la qual tinguis el conflicte. 

Si no visc a Barcelona, puc fer una reclamació a l’OMIC?

Sí, sempre que tinguis un conflicte amb una empresa de Barcelona. En cas contrari, hauràs de dirigir-te als serveis de consum del teu ajuntament. En cas de no tenir-ne, consulta-ho al 012.

Quins passos he de seguir per fer una reclamació?

En primer lloc, sempre t’has de dirigir directament a l’empresa amb la qual has tingut el problema, de manera que tinguis constància d’haver-ho fet. Per exemple, has de tenir una carta certificada amb acusament  de recepció, el full de reclamació segellat, un número d’ incidència en el cas que ho facis per telèfon... 

Un cop feta aquesta reclamació, l’empresa té 30 dies per donar-te’n una resposta. Si no ho fa, o la resposta no és l’esperada, pots presentar  una reclamació a l’OMIC per tal que l’estudiem i  la tramitem.

Trobareu més informació a l’apartat Com tramitar una reclamació.

Com us puc fer arribar una reclamació?

Pots portar-la a les nostres oficines, enviar-la per fax o correu electrònic, presentar-la a les Oficines d’Atenció Ciutadana de cada districte o emplenar el formulari de reclamacions que trobaràs al web de l'OMIC.

Quin tràmit fa l’OMIC?

Des de l’OMIC ens posem en contacte amb l’empresa per tal d’arribar a un acord. També traspassem  la reclamació a altres organismes o serveis quan ho creiem necessari (per exemple: sanitat, inspecció...).

He presentat una reclamació o consulta per Internet, però no sé si us ha arribat bé

Actualment no és dóna un número de registre automàtic. Quan la teva reclamació o consulta sigui tramitada, se te n’informarà per correu electrònic i se’t facilitarà un número d’expedient. Això no és automàtic i pot trigar uns dies. 

Si tinc un problema de lloguer, puc venir a l’OMIC?

Únicament en el cas que no t’hagin retornat la fiança. Per a la resta de casos, hauries de dirigir-te a les oficines d’habitatge del teu districte.  

Si som una comunitat de propietaris podem posar una reclamació a l’OMIC?

Sí, si es tracta d’un tema de consum i reclama tota la comunitat de propietaris, no un veí de manera particular. 

S’ha de fer a través del president, o d’un veí autoritzat. En aquests casos, a part de la documentació habitual, necessitarem el DNI del president i una fotocòpia de l’acta de la reunió on consti el nomenament. Si el president no pot venir, necessitarem també la seva autorització escrita perquè un altre veí faci el tràmit per ell.

On em puc adreçar per informar-me sobre temes d'habitatge?

Si voleu  informació sobre temes d’habitatge (comunitats de propietaris, ajuts, accés, suport a problemàtiques, assetjament...) us heu de dirigir a l’Oficina d’Habitatge del districte on és l’habitatge, per ser de la seva competència.

L’horari de les Oficines d’Habitatge és: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:30 h a 14:30 h. Dijous de 8:30 h a 20:00 h ininterrompudament.

Per a més informació i cita prèvia es pot trucar al 010 o informar-se a: www.bcn.cat/consorcihabitatge

Seus de les Oficines d'Habitatge:

Ciutat Vella. Pintor Fortuny, 17-19. 08001 - Barcelona
L'Eixample. Ali Bei, 13-15. 08010 - Barcelona
Sants-Montjuïc. Antoni de Capmany, 23. 08028 - Barcelona
Les Corts. Remei, 9. 08014 - Barcelona
Sarrià-Sant Gervasi. Canet, 24. 08017 - Barcelona    
Gràcia. Francisco Giner, 14. 08012 - Barcelona
Horta-Guinardó. Llobregós, 175. 08032 - Barcelona
Nou Barris. Plaça Major de Nou Barris, 1. 08042 - Barcelona
Sant Andreu. Joan Torras, 49. 08030 - Barcelona
Sant Martí. Rambla del Poblenou, 154. 08018 - Barcelona

Podeu trobar també informació d’interès a Instituto Nacional de Estadística (INE):

Quina garantia tenen els productes? 

Els productes nous tenen una garantia de 2 anys, però només s’entén que el defecte ja existia prèviament a la compra, durant els primers 6 mesos.  A partir d’aquest moment i fins als 2 anys, és el consumidor qui ha de demostrar que aquest defecte existia quan es va lliurar el producte, i que no ha estat ocasionat per l’ús. 

La reclamació sempre s’ha de dirigir al venedor, amb el tiquet o factura.