Trobats: 38 resultats

Si la reparació entra en garantia, he de pagar despeses de transport?

Si la reparació està dins dels 6 primers mesos, totes les despeses necessàries per subsanar la falta de conformitat del bé hauran de ser gratuïtes. A partir dels 6 primers mesos, podrien cobrar-nos aquesta despesa.

Les botigues estan obligades a retornar-me els diners?

Si el producte no és defectuós i no ho posen al tiquet o en cap cartell publicitari, no tenen obligació de retornar els diners. Ens poden fer un val, o simplement negar-se a la devolució. 

Si he comprat per telèfon, o han vingut a casa o a un hotel a vendre’m  alguna cosa, puc anul·lar-ho?

Sí. Sempre que comprem o contractem un producte o servei fora de l’establiment comercial podem exercir el nostre dret de desistiment. 

El dret de desistiment és la facultat que té el consumidor de poder anul·lar un contracte o desistir d’una compra. Per fer això, hem d’enviar el document de desistiment que trobarem al contracte, correctament emplenat i fotocopiat, per correu certificat a l’empresa. En cas de no tenir aquest document, serveix qualsevol altre redactat per nosaltres en què quedi clara la nostra voluntat de rescindir el contracte. 

El termini per fer-ho és de 14 dies naturals. Un cop fet, si el contracte no es resol en un termini també de 14 dies naturals des que l’empresa ha rebut la carta, podeu venir a l’OMIC amb una còpia de tota la documentació. 

Si he comprat un bitllet d’avió, tinc dret a la devolució o canvi del mateix?

Hem de informar-nos molt bé de les condicions de reemborsament o canvi de bitllet, ja que hi ha molta diferència en les condicions depenent de la tarifa i las companyies.

Normalment les tarifes bàsiques en classe turista no admeten canvis ni devolucions, i si ho fan, poden comportar despeses de gestió.

Quins drets tinc si m’han cancel·lat un vol? 

En cas de ens cancel·lin un vol el mateix dia que havíem volar, podem escollir entre: 

- La devolució de l’import del bitllet del trajecte no realitzat en un termini de 7 dies, si el desplaçament ja no te raó de ser.

- Ser transportat a destí de la manera més ràpida o bé en una altra data. Si escollim que ens portin a destí de la manera més rapida, també ens han de facilitar: 

 • Menjar i allotjament
 • Transport entre l’aeroport i l’allotjament
 • Dues trucades telefòniques, faxos , o correus electrònics.

Podem tenir dret a compensació econòmica, excepte si: 

     - La cancel·lació es deguda a circumstàncies excepcionals.

     - La companyia avisa amb 2 setmanes d’antelació.

     - La companyia avisa amb menys de 2 setmanes però ofereix un transport alternatiu dins d’uns marges determinats sobre l’horari previst. 

     - L’origen del vol està fora de l’UE i la companyia aèria no és comunitària. 

En cas que la companyia aèria no respecti els teus drets, en primer lloc t’has de dirigir per escrit a la companyia de manera que en tinguis constància (amb carta certificada, per exemple). Si transcorregut un més no has tingut resposta o la resposta ha estat negativa, pots presentar la reclamació a l’OMIC. 

És important que sempre que tinguem una incidència a l’aeroport presentem la reclamació allà mateix per tal de tenir constància dels fets i poder interposar una reclamació posterior. 

Quins drets tinc si s’ha retardat el meu vol?

Es considera retard: 

 • Vols fins a 1.500 km: 2 h
 • Fins a 3.500 km: 3 h
 • Més de 3.500 km: 4 h

Es té dret a: 

 • Menjar i beguda en proporció al temps de retard
 • Allotjament, si s’escau
 • Transport entre l’aeroport i l’allotjament
 • Dues trucades telefòniques, correus electrònics o faxos. 

Si el retard és de 5 hores o més, podem desistir del viatge si no te raó de ser, i ens han de retornar l’import del bitllet en el termini de 7 dies. S’hi inclou la part ja feta o les que falten per fer si podem demostrar que el desplaçament no te raó de ser. 

Aquests drets no són efectius si l’origen del vol és fora de la UE i la companyia no és comunitària.

En cas que la companyia aèria no respecti els teus drets, en primer lloc t’has de dirigir per escrit a la companyia de manera que en tinguis constància (amb carta certificada, per exemple). Si transcorregut un més no has tingut resposta o la resposta ha estat negativa, pots posar la teva reclamació a l’OMIC. 

És important que sempre que tinguem una incidència a l’aeroport fem la reclamació allà mateix per tal de deixar constància dels fets i poder interposar una reclamació posterior.

Què he de fer en cas de pèrdua, retard o deteriorament  de l’equipatge?

Si quan el nostre equipatge arriba a destí està deteriorat, és important reclamar en el mateix moment a l’aeroport. En cas que no pugueu fer-ho, teniu fins a 7 dies per reclamar a l’empresa. Si l’empresa no dóna resposta en 30 dies, podeu venir a l’OMIC amb una còpia de tota la documentació. 

La compensació a la qual tenim dret, en aquest cas, mai serà superior a 1.000 DEG per unitat. 

En cas que el nostre equipatge no arribi a destí també hem de posar la reclamació a l’aeroport en el mateix moment. 

En aquests casos es considera retard si arriba fins a 21 dies després del previst i pèrdua si no arriba o triga més de 21 dies.  

Si es tracta d’un retard,  tenim 21 dies des de l’arribada, i si es tracta d’una pèrdua, tenim 21 dies des que la companyia confirma la pèrdua o, si no la confirma, des de la nostra arribada a l’aeroport. 

Per aquest motiu, i per tal que no es passi el termini, sempre recomanem presentar immediatament la reclamació als taulells habilitats a aquest efecte a la sala de recollida d’equipatge. 

En ambdós casos, la compensació a la qual tenim dret serà de fins a 1.000 DEG per unitat. 

El DEG és una divisa especial que varia diàriament de valor. Se’n pot consultar el valor a www.bde.es.

Sempre haurem d’aportar la documentació que acrediti les despeses que ens ha ocasionat el retard en l’equipatge. 

He reservat i pagat un viatge combinat i ara l’agència hem diu que el preu ha pujat. Pot fer-ho?

Els preus establerts al contracte no poden ser modificats, tret que aquest estableixi de manera explicita la possibilitat de revisió del preu, tant a l’alça com a la baixa. La revisió només podrà tenir lloc per incorporar variacions en el preu dels transports, carburants tasses e impostos de determinats serveis. La revisió de preus a l’alça mai es podrà fer en els 20 dies immediatament anteriors a la data de sortida del viatge.

Si faig un canvi de nom dels subministraments, he de fer-me càrrec dels deutes de l’anterior titular? 

Si, per exemple, estem en un pis de lloguer i fem un canvi de nom en la factura de l’aigua, la llum o el gas, estem assumint les condicions d’aquell contracte, i en cas d’haver-ni, de les factures pendents. 

Quan canviem de domicili, tenim dues opcions: 

 • Donar-nos d’alta dels subministraments i pagar la quota corresponent.
 • Canviar el nom del titular del contracte i fer-nos càrrec de tot allò que aquell contracte impliqui.

És correcte que em segueixin cobrant els subministraments si canvio de domicili?

Quan canviem de domicili, és recomanable donar de baixa els subministraments, ja que si som els titulars del contracte, en som responsables encara que no hi estiguem vivint. Per tant, si marxem d’un pis i no n’hem fet el canvi de nom o no ens hem donat de baixa i ens segueixen facturant, l’actuació de l’empresa seria correcta, ja que la titularitat del contracte encara és nostra. 

Amb quina periodicitat es duen a terme les inspeccions de gas? És obligatori tenir un manteniment contractat?

La revisió obligatòria del gas és cada 5 anys i és obligació de l’empresa subministradora que ho comuniqui uns dies abans. L’import és a càrrec del consumidor i s’incorpora a la factura del gas. Les instal·lacions s’han de mantenir en bones condicions, però no és obligatori contractar un servei de manteniment. 

Què he de fer si han picat a la porta i sense adonar-me’n m’han canviat de companyia de gas o de llum?

En el cas que un comercial ens piqui a la porta i ens canviï de companyia de gas o de llum i no ens n’adonem fins més tard, o  decidim que preferim no fer el canvi, podem exercir el nostre dret de desistiment. El dret de desistiment consisteix en la facultat que té el consumidor de poder anul·lar un contracte o desistir d’una compra. Per fer això, hem d’enviar per correu certificat a l’empresa correctament emplenat i fotocopiat, el document de desistiment que trobarem al contracte. En cas de no tenir aquest document, serveix qualsevol altre redactat per nosaltres en què quedi clara la nostra voluntat de rescindir el contracte. 

El termini per fer aquest tràmit és de 14 dies naturals. Si el contracte no es resol en un termini també de 14 dies naturals des que l’empresa ha rebut la carta, podeu venir a l’OMIC amb una còpia de tota la documentació. 

També recomanem que truqueu a la vostra companyia actual per notificar el que ha passat i fer constar que no voleu canviar per tal que, si l’altra empresa ho demana, no facin el canvi de subministrament.