Trobats: 38 resultats

Com puc reclamar a una entitat asseguradora? 

Per fer una reclamació a una entitat asseguradora, el primer que s’ha de fer és presentar-la per escrit, de manera que en tinguem constància (carta certificada, fax...), directament al Servei d’Atenció al Client de la mateixa entitat. 

Aquest servei té dos mesos per donar-nos una resposta. En cas que no n’hi hagi, o que no sigui satisfactòria, ens hem de dirigir al Defensor de l’Assegurat de l’entitat. L’entitat ens ha de facilitar les dades d’aquesta figura, i han de ser a la pòlissa. El Defensor té dos mesos per donar-nos una resposta.

En cas que l’entitat no disposi de Defensor o no estiguem d’acord amb la resolució, ens hem de dirigir a la Direcció General d’Assegurances (Paseo de la Castellana, 44. 28046 - Madrid)

Com puc fer una reclamació a una entitat financera?

Per fer una reclamació a una entitat financera, el  primer que s’ha de fer és presentar-la per escrit, de manera que en tinguem constància (carta certificada, fax...), directament al Servei d’Atenció al Client de la mateixa entitat. 

Aquest Servei  dos mesos per donar-nos una resposta. En cas que no n’hi hagi, o  que no sigui satisfactòria, ens hem de dirigir al Defensor de l’Entitat. L’entitat ens ha de facilitar les dades d’aquesta figura, i han de ser públiques. El Defensor té dos mesos per donar-nos una resposta.

En cas que l’entitat no disposi de Defensor o no estiguem d’acord amb la resolució, ens hem de dirigir al  Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya (Alcalá, 48. 28014 - Madrid).