Inici » Contingut » Adherir-se al Pacte

Adherir-se al Pacte

FORMAR PART D’UN PROJECTE DE CIUTAT

Les organitzacions es comprometem amb el Pacte del Temps de Barcelona a partir de formalitzar la seva adhesió. Un pacte al que s’hi poden sumar totes aquelles organitzacions (empreses, associacions, fundacions, federacions, col•lectius, agents socials, col•legis professionals, institucions, plataformes, xarxes, grups...) que estan d’acord amb els principis de l'acord i que manifesten la seva voluntat de treballar activament per a l’assoliment dels objectius que proposa.Formar part del Pacte del Temps de Barcelona implica participar d’un projecte compartit de ciutat que comporta:

  • Portar a terme actuacions en consonància amb els objectius del Pacte i que s’emmarquin en algun dels eixos que determina.
  • Aportar informació sobre les actuacions que l’organització hagi realitzat.
  • Compartir coneixements, experiències i informació sobre temes de l’àmbit del Pacte.
  • Participar de les accions de caire col·lectiu que s’acordin impulsar en el marc del Pacte.
  • Col·laborar, amb els mitjans i les formes que l’organització consideri adients, en la difusió del Pacte.

Es demanen els següents requisits a les organitzacions que volen adherir-se al Pacte:

  • Tenir una vinculació amb la ciutat de Barcelona.
  • Mantenir una certa regularitat d’activitat i no haver previst la seva finalització a curt termini.  
  • Disposar de la suficient autonomia per decidir i dur a terme actuacions en el marc del Pacte.