Inici » Noticia » Ampliació del Permís de Paternitat

Ampliació del Permís de Paternitat

Permís de paternitat. El passat 1 de març de 2019 el Consell de Ministres va aprovar ampliar la durada del permís de paternitat de forma progressiva fins al 2021.

El passat 1 de març de 2019 el Consell de Ministres va aprovar ampliar la durada del permís de paternitat de forma progressiva fins al 2021. El decret llei proposa que a partir de l’1 d’abril de 2019 els pares (o segons progenitors en el cas de parelles del mateix sexe) gaudeixin de 8 setmanes de permís enlloc de les 5 que tenen actualment. La mesura aprovada per l’Executiu també preveu que al 2020 s’ampliïn a 12 setmanes i, finalment, al gener de 2021 s’equiparin les 16 setmanes que tenen les mares i que iguala la mitjana europea.

Actualment, el permís de paternitat és de 5 setmanes voluntàries i intransferibles i el de les mares de 6 setmanes obligatòries i intransferibles. A més a més, es disposa de 10 setmanes transferibles que en el cas de parelles heterosexuals utilitzen les dones en més d’un 98% dels casos. Aquest nou decret llei pretén equiparar els permisos de maternitat i paternitat de forma progressiva fins que siguin iguals.

Així doncs, a partir de l’1 d’abril de 2019 la o el segon progenitor tindrà 3 setmanes més de les que havia pogut gaudir fins ara. Les 6 primeres setmanes de descans parental s’hauran d’utilitzar de forma ininterrompuda i a jornada completa just després del part o la decisió administrativa en els casos d’adopció o acollida. Les 2 setmanes restants es podran gaudir quan es vulgui, de forma interrompuda o ininterrompuda, a jornada parcial o completa (amb un previ acord de l’empresa) durant el primer any de vida de l’infant.

Com s’ha dit més amunt, la proposta és progressiva, de manera que al 2020 s’ampliarà a 4 setmanes més, arribant així a un permís de paternitat de 12 setmanes que gaudirà de les mateixes condicions que el del 2019. L’equiparació dels permisos arribarà el primer dia de 2021, en el qual el o la segona progenitora gaudiran de 16 setmanes de permís, igualant el permís de maternitat que havia estat vigent fins ara.

En els casos d’adopció o acollida, cada progenitor/a disposarà de 6 setmanes de permís obligatòries i ininterrompudes just després de la resolució judicial. A partir d’aquestes, tindran 12 setmanes de permís voluntari a repartir individualment (amb un màxim de 10 setmanes acumulables per una sola persona) i de forma ininterrompuda durant els 12 mesos posteriors a la resolució judicial.

Arribar a les 16 setmanes de permís de paternitat retribuïdes al 100% convertiria Espanya en un dels països de l’UE més avançats en aquesta matèria. L’objectiu que persegueix aquesta reforma és el d’afavorir la corresponsabilitat i, en conseqüència, la igualtat entre homes i dones tant en el mercat laboral com en la llar. Estudis demostren que el fet que el pare gaudeixi d’un permís per cuidar la criatura enforteix el vincle amb aquesta alhora que facilita conèixer les tasques de cures que, en general, desenvolupen principalment les mares.

Si fem una ullada a altres països europeus, els països nòrdics són els capdavanters ja que tenen les polítiques socials més igualitàries, facilitant així la conciliació laboral i familiar d’ambdós progenitors. En el cas de Noruega els pares avui dia ja disposen de 16 setmanes de permís de paternitat. A més a més, cada parella pot repartir-se l’any de baixa per naixement com vulgui. Suècia disposa de 18 mesos a repartir entre la parella, amb un mínim de 90 dies per progenitor/a. A Islàndia el pare disposa de 90 dies de permís.

Cal destacar que, tot i que altres països disposin de més dies de duració dels permisos o baixes de paternitat, en la majoria de casos no estan retribuïts al 100%. Els pares han de sacrificar una part del seu salari o inclús agafar-se una excedència en el cas de permisos de més llarga durada. Aquest fet pot ser dissuasiu a l’hora de demanar una baixa, perjudicant així l’objectiu d’assolir la igualtat entre homes i dones.