Inici » Noticia » Cinquanta noves adhesions al Pacte del Temps de Barcelona

Cinquanta noves adhesions al Pacte del Temps de Barcelona

PACTE DEL TEMPS. Des del setembre de 2019 cinquanta noves organitzacions s’han adherit al Pacte del Temps de Barcelona comprometent-se així a organització i gestió del temps més saludable, igualitària i eficient.

Des del setembre de 2019 cinquanta noves organitzacions s’han adherit al Pacte del Temps de Barcelona. Associacions, entitats, cooperatives, petites empreses i grans grups empresarials compromeses totes elles en una organització i gestió del temps més saludable, igualitària i eficient. Compromís que es tradueix en bones pràctiques que estan duent a terme, en relació a les persones treballadores, i cap a la ciutadania en l’àmbit dels serveis, de l’educació, de la participació o de les cures.

El Pacte del Temps de Barcelona és un acord de ciutat que promou la realització d’actuacions per a que les persones visquin i organitzin el seu temps de vida quotidiana segons les seves necessitats, en un marc col·lectiu de convivència. Un acord col·lectiu entre l’Ajuntament de Barcelona, el teixit associatiu, el teixit empresarial i totes aquelles persones que s’hi vulguin sumar, per tal que l’organització del temps es reconegui com un dret de ciutadania fonamentada en la protecció i la promoció de la salut i en la igualtat i l’equitat de gènere. Perquè s’impulsi una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més respectuosos amb les persones i que comporti alhora l’obtenció d’uns resultats més satisfactoris i propiciï un desenvolupament basat en criteris sostenibles. I, a més, es construeixi un temps de ciutat que respongui a les necessitats de les organitzacions i que sigui, alhora, garant de la convivència, afavoridor de la cohesió social i facilitador de la participació social de la ciutadania.

Des del passat mes de setembre cinquanta noves organitzacions s’han adherit i compromès en treballar des del paradigma del temps com a factor clau en la millora del benestar de les persones i de la societat en el seu conjunt, així com en els resultats de les pròpies organitzacions. D’entre aquesta cinquantena d’organitzacions, es distingeixen les que pertanyen al món de l’associacionisme, les petites empreses, les cooperatives, i grans grups empresarials, unides per la voluntat de què el seu personal tingui uns horaris flexibles i conciliadors amb la seva vida privada. En la majoria d’elles es dina en horaris saludables, i es disposa de lloc i equipament per dinar en un temps més reduït. També en algunes es disposa de bossa d’hores, i s’ofereix la possibilitat de teletreballar. Les reunions eficients, amb durada màxima i ordre del dia preestablert, així com la utilització de programes i aplicacions per gestionar els projectes i tasques a portar a terme, són algunes de les bones pràctiques de bona part de les organitzacions adherides.

D’altra banda, algunes d’elles actuen, a més a més, per millorar l’organització del temps de la societat en el seu conjunt. Així trobem les que ofereixen serveis a la ciutat, treballant per l’equitat, la igualtat i la sostenibilitat, des de la responsabilitat social. D’altres es focalitzen en la promoció d’hàbits saludables com l’esport, l’alimentació, el descans, etc. Una altra manera d’incidir en la importància d’usos del temps, és a través de l’educació, on algunes de les entitats focalitzen els seus esforços en sensibilitzar i educar sobre el consum responsable dels productes audiovisuals o sobre economia socioambiental i saludable, per posar uns exemples. Les cures són un dels altres eixos d’actuació, amb bones pràctiques en l’empoderament de la dona, i en suport a persones que tenen cura de persones discapacitades o que estan passant malalties, mediacions per conflictes derivats de les cures, entre d’altres. En l’eix de participació, les bones pràctiques van des de la participació en xarxes transformadores de la societat, fins a facilitar el temps per a tasques de voluntariat.

Si encara no formeu part del Pacte del Temps de Barcelona, podeu consultar aquí com adherir-vos-hi o escriure’ns directament a pactedeltemps@bcn.cat.