Inici » Noticia » Com serà i què regularà la futura llei del teletreball?

Com serà i què regularà la futura llei del teletreball?

LLEI. L'èxode massiu cap al teletreball obliga a les administracions públiques a actualitzar la regulació d'aquesta forma de treball ja que la normativa actual s'ha quedat antiquada i obsoleta. Com serà la futura llei que ho reguli?

Segons una enquesta publicada el 7 de maig de 2020 per Eurofound el 70% de les persones treballadores a Espanya van començar a teletreballar des de casa arran de la declaració de l’estat d’alarma sense haver-ho fet mai anteriorment. Aquesta èxode massiu cap al teletreball obliga a les administracions públiques a actualitzar la regulació d’aquesta forma de treball ja que la normativa actual s’ha quedat antiquada i obsoleta.

Segons descriu el text proposat, la futura llei té com a objectiu “l’establiment de drets i garanties de les persones que realitzen treball a distància” i “establir clarament els límits de l’exercici de la feina a distància però que també li permeti desplegar totes les seves possibilitats” . Quines són les propostes concretes?

Horari:

L’empresa i la persona treballadora hauran d’acordar i deixar per escrit els detalls de les rutines. L’esborrany estableix que es podrà negociar un horari flexible, encara que l’empresa podrà establir unes franges de disponibilitat.

Voluntarietat:

El treball a distància haurà de ser voluntari, mai obligatori. La nova llei entén el teletreball com un “dret de la persona voluntària” i “no podrà ser-li imposada a la persona treballadora per cap via, ni tan sols per les quals en la nostra normativa laboral admeten la modificació de condicions de treball amb causa justificada i procediment específic “.

Igualtat de tracte:

El text estableix que hi ha d’haver igualtat de tracte i no discriminació respecte a les persones que acudeixen a centre de treball de l’empresa, excepte “aquells que siguin inherents a la realització de la prestació laboral en el mateix de manera presencial”.

Assumpció de costos:

Un dels punts més polèmics del nou text es refereix a qui ha d’assumir les despeses (eletricitat, internet, telèfon…) vinculades al desenvolupament de l’activitat des de casa: treballadors/es o empresa. En aquest sentit, el text diu que “el desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat íntegrament per l’empresa, i no podrà suposar, en cap cas, l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses, directes o indirectes, relacionats amb els equips, eines i mitjans vinculats a el desenvolupament de la seva activitat laboral “.

Incompatibilitats:

Queda prohibit a persones menors d’edat i per pràctiques i contractes de formació.

Dret a la desconnexió digital:

Una de les mancances que ha posat sobre la taula el teletreball forçós de les darreres setmanes ha estat la gestió del temps de treball i del temps familiar i personal. Sobre aquest punt, la nova llei indica que “el deure empresarial de garantir la desconnexió comporta una limitació absoluta de l’ús dels mitjans tecnològics de comunicació empresarial i de treball durant els períodes de descans, així com el respecte a la durada màxima de la jornada ia qualssevol límits i precaucions en matèria de jornada que disposin la normativa legal o convencional aplicables “.

Altres qüestions que contempla la llei impliquen el dret a la intimitat o el ciberassetjament. Podeu llegir el text íntegra en el document adjunt.