Inici » Noticia » El teletreball després del confinament

El teletreball després del confinament

TELETREBALL. Com ha afectat el confinament el teletreball? Quins aprenentatges se n’extreuen? El teletreball després del confinament haurà d’anar acompanyat d’un canvi cultural.

Com ha afectat el confinament el teletreball? Quins aprenentatges se n’extreuen? El teletreball després del confinament haurà d’anar acompanyat d’un canvi cultural.

El passat 9 de juny La Contra de La Vanguardia publicava una entrevista a Nicholas Bloom, professor d’Economia a la Universitat de Standford que actualment està investigant sobre el teletreball. Bloom va detallar els efectes que sembla que la pandèmia i el consegüent confinament han tingut sobre el treball en remot. Entre d’altres, destaca una generalització del teletreball que es mantindrà en el futur, que permet millorar la conciliació familiar i que reduirà l’absentisme.

Aquestes observacions i conclusions extretes fins ara, coincideixen amb el que Sara Berbel, Gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, va evidenciar en una conferència virtual de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Catalunya. Berbel també hi afegeix una major productivitat, major eficiència i major benestar en les persones treballadores.

No obstant, assenyala que, arrel del confinament, el teletreball s’ha impulsat sense anar acompanyat d’un canvi cultural, necessari en un ambient marcat per un fort presencialisme. A més a més, la Gerent Municipal subratlla que el treball en remot durant el confinament no es pot considerar teletreball, donada la situació d’excepcionalitat en la que s’emmarca, i detecta ineficiències com per exemple un abús de les reunions virtuals, una manca de desconnexió digital, la dilatació dels horaris laborals, el que Berbel anomena “presencialisme en remot” i la inpuntualitat.

Per últim, Sara Berbel afirma que hi ha ineficiències del model pre-confinament que s’han traslladat al treball en remot. També va enumerar breument els riscos que el teletreball pot comportar, sobretot de cara a les diverses desigualtats econòmiques i de gènere preexistents i problemes de salut.

L’estudi de World Economic Forum sobre aquesta mateixa temàtica, il·lustra amb dades tots els aspectes anomenats més amunt, acompanyats d’infografies que permeten comprendre, de forma gràfica, els canvis que la pandèmia i el confinament han tingut en les formes de treballar.

L’impuls del teletreball s’imposarà al presencialisme? Tant Bloom com Berbel coincideixen amb que la combinació del treball presencial amb el treball en remot és l’optima i es convertirà en la tendència. Caldrà esperar per veure si el pronòstic es compleix.