Inici » Noticia » Llei de Temps Corresponsable, Pacte per les Cures i regulació del teletreball

Llei de Temps Corresponsable, Pacte per les Cures i regulació del teletreball

LLEI. La Ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha enunciat que algunes de les prioritats del Govern estatal són garantir el dret a la conciliació, el dret a les cures i regular el teletreball.

La crisi generada per la Covid-19 ha posat de manifest la importància de les cures i de la corresponsabilitat necessària en aquest àmbit. Tant és així que, la Ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha enunciat que les prioritats del Govern estatal són, entre d’altres, garantir el dret a la conciliació, el dret a les cures i regular el teletreball.

El passat 18 de juny, El Diario va publicar un article presentant dues propostes que sortien del Ministeri d’Igualtat: la Llei de Temps Corresponsable i el Pacte per les Cures.

D’una banda, Montero, va enunciar que una prioritat del Govern estatal és aprovar la Llei de Temps Corresponsable. L’objectiu d’aquesta llei serà garantir el dret a la conciliació, per tal d’assegurar la igualtat de condicions entre homes i dones alhora de treballar.

D’altra banda, va proposar un Pacte per les cures per la legislatura vigent, que permeti començar a construir un sistema estatal públic que garanteixi les cures. L’objectiu d’aquest pacte és que es garanteixi, no només el dret a rebre cures, sinó també a cuidar i a treballar en el sector de les cures en condicions dignes.

Tal i com afirmen Sonia Ruiz, Mayo Fuster i Encarna Bodelón en un article del 13 de juny del mateix diari, la socialització de les cures ha d’implicar les administracions públiques per tal d’impulsar, entre d’altres, polítiques de conciliació reals i una distribució de les cures equitativa. Les tasques productives no s’han de desenvolupar a costa de les tasques reproductives, ja que són interdependents. De no ser així, alerten de l’esclat d’una crisi de les cures.

A més a més, el teletreball massiu al qual gran part de la població activa s’ha vist abocada durant el confinament també ha fet que el Govern es plantegi una futura regulació del teletreball, impulsada des del Ministeri de Treball. Aquesta regulació integrarà la perspectiva de gènere per tal de garantir que el teletreball no accentuarà més les desigualtats ja existents: afavorirà la conciliació i permetrà que, tant homes com dones, puguin organitzar-se el seu temps de treball i compaginar la vida laboral amb la vida social i familiar.